Dogodki

Pričakovani prihodnji denarni tokovi in vpliv na danes

Finance

Vsebina:

  • Kako razumeti in analizirati izkaz denarnih tokov – praktični primeri.
  • Oslabitve sredstev, ki temeljijo kot razlika med knjigovodsko vrednostjo in oceno pričakovanih prihodnjih denarnih tokov (posojila,naložbe v odvisne in pridružene družbe, netržni vrednostni papirji).
  • Kako oceniti in uporabiti EBITDA?
  • Kako napovedati denarne tokove in katere vzvode uporabiti za izboljšanje poslovanja podjetij?

Datum: Sreda, 22. 10. 2014, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 22102014

Prijave

Na posamezno izobraževanje s prijavite s sporočilom na e-naslov prijave@deloitteCE.com. Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.