Dogodki

Razumevanje cenitvenih poročil in oslabitev sredstev

Računovodstvo

Obnovite znanje nove definicije poštene vrednosti po MSRP13! Jo znate primerjati s pošteno vrednostjo v cenitvah? Ali poznate razlike med MSR 36 in MSR 39? Ali razumete cenitvena poročila? Kako podrobno je potrebno razkrivati poštene vrednosti v letih poročilih?

Odgovore na vsa zgornja vprašanja boste izvedeli na seminarju Razumevanje cenitvenih poročil in oslabitev sredstev, ki ga v okviru Deloitte akademije organiziramo v sredo, 5. 11. 2014, od 9.00 do 14.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, sejna soba Prešeren).

Urnik izobraževanja:  

8.50  – 9.00 

Prihodi in registracija

9.00 – 10.00 

Nova definicija poštene vrednosti po MSRP 13: Kaj je poštena vrednost, kako jo merimo, hierarhija poštene vrednosti.

10.00 – 10.15

Odmor 

10.15 – 11.15

Razlike pri oslabitvah sredstev po MSR 36 in MSR 39: Merjenje nadomestljive vrednosti in vrednosti v uporabi po MSR 36, kdaj in kako ju uporabljamo, merjenje poštene vrednosti po MSR 39, kdaj se uporablja poštena vrednost v skladu z MSR 39.

11.15 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.30

Cenitvena poročila: Nameni cenitvenih poročil, različne metodologije cenitvenih poročil, na kaj biti pozoren v cenitvenem poročilu.

12.30 – 13.00

Odmor

13.00 – 14.00

Kako podrobno razkrivati v letnih poročilih: Razkrivanje poštene vrednosti za postavke, ki niso merjene po pošteni vrednosti, hierarhija poštene vrednosti, načini merjenja poštene vrednosti. 


Datum:
Sreda, 5. 11. 2014, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 05112014

Prijave

Na seminar se lahko prijavite na elektronskem naslovu prijave@deloitteCE.com, najkasneje do ponedeljka, 3. 11. 2014.

Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.