Dogodki

Deloitte akademija – vabilo na delavnico

Kaj prinaša novi standard MSRP 9?

Spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard MRSP 9 – Finančni inštrumenti, ki nadomešča zdajšnji MRS 39, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard, ki začne veljati leta 2018, opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji. Čeprav se do začetka uporabe standarda zdi še daleč, pa je za lažji prehod na njegovo uporabo pri procesu poročanja smiselno poskrbeti že zdaj; s seznanitvijo s ključnimi določili standarda si boste namreč prehod na poročanje v skladu z novimi zahtevami precej olajšali.

Zato vljudno vabljeni na delavnico Kaj prinaša novi standard MSRP 9, ki jo v okviru Deloitte akademije organiziramo v četrtek, 15. 10. 2015, od 9.00 do 16.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba Prešeren).

Na izobraževanju, ki je namenjeno ne zgolj računovodjem in finančnim direktorjem temveč tudi upravam, nadzornim svetom, zakladnikom, upravljalcem s tveganji, notranji reviziji, funkciji skladnosti, informacijskim tehnologom, produktnim managerjem (novi produkti v banki) ipd., vas bomo seznanili s čim več informacijami, ki jih morate vedeti v zvezi z uporabo MSRP 9 in na katere boste morali biti pozorni pri pripravi novih usmeritev, izračunov ter dokumentacije, prav tako vam bomo predstavili razlike, ki jih prinaša novi standard v primerjavi s trenutnim. Finančne organizacije verjetno že imate ustanovljene projektne skupine za implementacijo MSRP 9 – vam bomo predstavili nekaj praktičnih nasvetov. Delavnica je namenjena tudi nefinančnim organizacijam, ki poleg drugačnega razvrščanja naložb pričakujete spremembe glede oslabitev terjatev.

Urnik izobreževanja:

Predavateljici:

Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka

Katarina je revizijska menedžerka v slovenski pisarni Deloitta v Ljubljani. Družbi se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA.

Katarina vodi revizijske ekipe za več strank iz finančnega, proizvodnega in storitvenega sektorja. Njene pomembne stranke so Banka Slovenije, Gorenjska banka, Banka Sparkasse, Skupina Probanka, Pivovarna Laško, Hypo Banka, BSH, Pivovarna Union, Raiffeisen banka, Deželna banka Slovenije, Elektro Gorenjska in druge.

Katarina redno predava na temo uporabe MSRP, je vodja Deloitte izobraževanja MSRP Akademija in je aktivna na področju korporativnega upravljanja. Katarina je članica globalnega Deloitte FSI tima. Tekoče govori angleško in hrvaško, ima pa tudi delovno znanje nemščine in italijanščine.
 

Maruša Tratnjek, pooblaščena revizorka

Maruša je revizijska menedžerka v naši slovenski pisarni v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2004. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Maruša je pridobila licenco združenja ACCA in naziv pooblaščene revizorke.

Maruša vodi revizijske ekipe za več strank iz proizvodnega, storitvenega in finančnega sektorja. Njene pomembne stranke so Skupina Mercator, Elan skupina, SIJ skupina, Helios skupina, Sportina skupina, Jelovica skupina in druge. Tekoče govori angleško in hrvaško, ima pa tudi delovno znanje nemščine
 

Na seminar - potekal bo v slovenskem jeziku - se lahko prijavite na elektronskem naslovu prijave@deloitteCE.com, najkasneje do srede, 7. oktobra 2015.

Cena seminarja je 260 EUR + DDV.

Družba Deloitte pripravlja tudi t. i. ”izobraževanja po meri” za posamezne organizacije na temo MSRP 9 (minimalno število udeležencev je 15). Za podrobnosti in ponudbo nas kontaktirajte na prijave@deloitteCE.com

Vljudno vabljeni!

Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka
Deloitte d.o.o.