Novice

Valuation academy

Vse, kar še niste vedeli o revizorsko ocenjevalskih skrivnostih

Deloitte FAS Adriatic

V Deloittu, kjer med drugim združujemo tako revizorska kot ocenjevalska znanja, pogosto naletimo na vprašanja, na katera ocenjevalci in revizorji lahko odgovorimo le po skupnem posvetovanju.

Najpogosteje zastavljena vprašanja so povezana z vrednotenjem za računovodske namene in z vrednotenjem ter računovodsko spremljavo neopredmetenih osnovnih sredstev.

Z namenom, da bi našli ustrezne odgovore in pojasnila, pripravljamo prvo Ocenjevalsko akademijo »(v nadaljevanju Valuation academy), ki bo sestavljena iz dveh modulov:
 

1. Modul

(17.11.2017 od 9. do 14. ure v prostorih Deloitte Slovenija):
Problematika vrednotenja za računovodsko poročanje

 • Predstavitev različnih računovodskih standardov v povezavi z ocenami vrednosti (MSRP 9, MSRP 13, IAS 36 in drugih)
 • Izzivi v zvezi s slabitvijo dobrega imena
 • Ocenjevanje vrednosti opreme za računovodsko poročanje
 • Okrogla miza »Katero vrednost vključiti v poslovne knjige?«

2. Modul

(24.11.2017 od 9. do 14. ure v prostorih Deloitte Slovenija):
Vrednotenje za posebne namene – Alokacija nakupne cene (Purchase price allocation):

 • Zakaj ocenjevati neopredmetena osnovna sredstva?
 • Razvoj prepoznavnosti blagovne znamke / Kako dvigniti vrednost blagovne znamke?
 • Načini in metode ocenjevanja neopredmetenih osnovnih sredstev
 • Alokacija nakupne cene – vidik ocenjevalca
 • Alokacija nakupne cene – pogled uporabnika
 • Okrogla miza »Kako pravilno razporediti nakupno ceno?«
   

Podrobnejši program skupaj z gosti je v prilogi.

Udeležba na »Valuation academy« je brezplačna; v primeru odjave od dogodka bomo zaračunali stroške odjave v višini 25 EUR.

Prijavite se do 10.11.2017 na e-naslov: mkavcic@deloittece.com.

Vljudno vabljeni!

Tilen Vahčič
Direktor
Finančno svetovanje

Marjeta Končar
Manager
Finančno svetovanje

Ali ste našli kaj uporabnega?