Novice

Finančne novičke

Zanimivosti iz finančnega sveta

Pozdravljeni,

v že počitniško obarvanih novičkah iz sveta finančnih inštitucij vam ponujamo nekaj zanimivih in zelo raznolikih tem. Med drugim boste izvedeli, na katera področja morajo biti banke v tem letu najbolj pozorne ter kako nameravajo implementirati MSRP 9. O osnovah tega standarda vam ponujamo tudi on-line izobraževanje. Na voljo so rezultati raziskave o praksah nadzornih organov, ki razkrivajo pet prednostnih nalog teh organov v tem letu. V tej izdaji finančnih novičk boste izvedeli še, kako ponudniki finančnih storitev nameravajo ohraniti svojo prednost pred konkurenco, zanimivo branje pa nedvomno predstavljata tudi zadnji dve novički – prva o tehnoloških trendih v letu 2015 in druga o transformaciji podružnic.

Področja, na katera bodo banke v letu 2015 najbolj pozorne

Izšli so rezultati že pete Deloittove raziskave o MSRP v bančnem sektorju z naslovom Poiščite svojo pot (Finding your way). V poročilu so predstavljeni pogledi 59 največjih bančnih skupin, med drugim 12 od 18 svetovnih sistemsko pomembnih finančnih inštitucij, na nedavne računovodske in regulatorne spremembe. Del raziskave je v luči novega MSRP 9 in skorajšnjega zaključka projekta CECL ameriškega FASB za model ocenjevanja pričakovanih kreditnih izgub - na kakšen način nameravajo banke implementirati MSRP 9 oz. model pričakovanih izgub.

Poročilo Fifth Global IFRS Banking Survey — Finding your way v angleškem jeziku je na voljo na tem spletnem mestu. Tam boste našli tudi povezave na rezultate vse prejšnjih raziskav.
 

Poročilo o praksah upravnih odborov za leto 2014 - ključna vloga sestave organa

Ameriško združenje korporativnih sekretarjev in strokovnjakov za upravljanje (Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals) je v sodelovanju z Deloittovim centrom za korporativno upravljanje izvedlo raziskavo o praksah upravnih odborov. Nedavno objavljeni rezultati raziskave so pokazali, da bo sestava upravnega odbora v letu 2015 predstavljala eno od petih prednostnih nalog tega organa.

Infografični prikaz rezultatov raziskave ter poročilo Board Practices Report: Focus on board composition v angleškem jeziku sta na voljo na tej povezavi.

Kako ohraniti prednost pred konkurenco

Deloitte je izvedel tudi raziskavo med ponudniki finančnih storitev o tem, kako nameravajo ohraniti svojo prednost pred konkurenco. Rezultati ankete razkrivajo, kako si tako novinci kot stari znanci trga finančnih storitev s pomočjo inovacij, digitalizacije in strategij v povezavi z regulatornimi spremembami in talenti prizadevajo ostati pred konkurenco.

Rezultati globalne ankete, v katero je bilo vključenih 200 direktorjev s področja bančništva, trgovanja z vrednostnimi papirji, zavarovalništva in upravljanja premoženja, so pokazali, da podjetja v pričakovanju nove konkurence in disruptivnih sprememb potihoma izvajajo transformacijo poslovanja.

Njihov odziv na zahteve regulatorja je tako pragmatičen kot optimističen, saj uvajajo nove načine pridobivanja in ohranjanja najboljših nosilcev znanj in spretnosti 21. stoletja (talentirani kadri). Lotili so se tudi digitalnih iniciativ na celotnem področju poslovanja, posebno pozornost pa namenjajo donosnosti, skladnosti in boljšim uporabniškim izkušnjam.

Infografično predstavitev izsledkov raziskave v angleškem jeziku najdete na tej povezavi.

Prihaja MSRP 9

Na spletni strani Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (ESSRP; v originalu EFRAG), točneje na tej povezavi, je na voljo Poročilo o statusu sprejemanja standardov v EU na dan 29. 6. 2015. Več informacij o sprejemanju MSRP 9 najdete tudi v dokumentu v angleškem jeziku v priponki.

Deloitte svojim zaposlenim in strankam omogoča on-line izobraževanje o osnovah MSRP 9 – Finančni inštrumenti. Do izobraževanja dostopate na tej povezavi, za njegovo opravljanje pa se je potrebno registrirati.

Tehnološki trendi v 2015

Deloittovo šesto poročilo o tehnoloških trendih za leto 2015 (Tech trends 2015) obravnava osem globalnih trendov, ki bodo po našem mnenju letos najverjetneje vplivali na vodilna IT-podjetja ter preobrnili način pristopa k strankam, potek dela ter razvoj trga in industrije. Poročilo zajema še raziskavo o uporabi virtualnih podatkovnih centrov v korporaciji CitiGroup in o kibernetskih posledicah posameznega trenda ter praktične nasvete za CIO-je in njihova podjetja, kako in kje začeti. Poročilo Tech Trends 2015 v angleškem jeziku je na voljo na tej povezavi.
 

Resno o transformaciji podružnic

Podružnice – najstarejši in najdražji bančni kanal – so se v stalno spreminjajočem se finančnem okolju znašle pod izrednim pritiskom. Kako naj ostanejo v koraku s spreminjajočimi se potrebami komitentov? V objavi ameriškega centra za finančne storitve Getting real about branch transformation How to reinvigorate branch strategy navajamo rešitve za pomoč bankam pri doseganju večje vrednosti mreže svojih poslovalnic v bližnji prihodnosti ter smernice za uresničevanje dolgoročnih ciljev.
 

 

Katarina Kadunc

Pooblaščena revizorka       

Mob: 051 335 452

E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com

Ali ste našli kaj uporabnega?