Vpogled

Številne transakcije na zavarovalniškem trgu v izzivov polnem 2020

V zavarovalniškem sektorju v regiji se je bruto obračunana premija (BOP) v lanskem letu še povečala, medtem ko se je večletni negativen trend na področju življenjskih zavarovanj obrnil navzgor in je segment spet v porasti. Kljub splošni negotovosti in padcu gospodarske rasti zaradi pandemije je trg zavarovalnih transakcij v letu 2020 postal še bolj dejaven in konkurenčen, kot je bil v letu 2019. Strateško prestrukturiranje mednarodnih skupin v regiji, ki smo mu priča že več let, se nadaljuje. Nekatera podjetja so začela razmišljati o svojem položaju na trgu in se puščajo prevzeti večjim akterjem na trgu, ki na ta račun rastejo in širijo svojo prisotnost v regiji.

Zaradi stalne gospodarske rasti v letu 2019 se je skupna bruto obračunana premija v regiji po rekordni ravni v letu 2018 lani še povečala za 6,3 %, ugotavlja Deloittova raziskava o združitvah in prevzemih v Srednji in Vzhodni Evropi. Gonilo te rasti ostaja rast segmenta neživljenjskih zavarovanj, po večletnem obdobju upadanja pa se je v letu 2019 obrnil tudi trend življenjskih zavarovanj, ki je zdaj zabeležil skromno, 2,1 % rast na regionalni ravni.

Povprečna zavarovalna penetracija (razmerje med BOP in BDP) je v vseh 15 državah tako rekoč ostalo enako – okrog 2,4 %. Povprečna letna BOP na prebivalca se je v letu 2019 povečala za 6,4 %, na 348 EUR.

10 največjih skupin za življenjska zavarovanja z največjo bruto obračunano premijo v regiji ima 75 % vseh BOP v regiji. Njihov tipičen predstavnik je v povprečju prisoten v 5–6 državah Srednje in Vzhodne Evrope, njegove bruto obračunane premije pa skupno znašajo približno 929 milijonov EUR. 10 največjih skupin, ki ponujajo neživljenjska zavarovanja, pa si lasti okrog 69 % vseh BOP v regiji. Tipičen predstavnik teh je v povprečju prisoten v 5–6 državah regije in ima skupno v povprečju za 1,809 milijona EUR bruto obračunanih premij.

V zadnjem času je več mednarodnih zavarovalnic začelo razmišljati o svojem položaju na trgu in o možnosti izstopa. Posledično je v letu 2020 prišlo do transakcij med udeleženci na trgu, kakršnih nismo videli že leta. Sem spadajo transakcije francoske družbe AXA, ki je prodala svoje poljske, češke in slovaške lastniške deleže avstrijski zavarovalnici Uniqua za milijardo evrov, in posle zavarovalnice Dutch Aegon, ki je nedavno naznanila prodajo svojih madžarskih, poljskih, romunskih in turških lastniških deležev avstrijski skupini VIG za 830 milijonov EUR. Drugi pomembni akterji hkrati dejavno promovirajo svoje načrte za širitev in prevzeme. Ti načrti med drugim vključujejo avstrijski zavarovalnici VIG in Uniqua, italijansko Generali in skupino Euroins s sedežem v Bolgariji.
In medtem ko na trgih posameznih držav v regiji običajno prevladuje največjih 3–6 zavarovalnic, pa si preostanek trga delijo številni manjši akterji. Na trgu je še vedno veliko zelo konkurenčnih zavarovalnic, kar bi lahko po naših podatkih še dodatno spodbudilo konsolidacijo.

Po številu transakcij v preučevanem obdobju (od leta 2015 do novembra 2020) je najdejavnejši trg v regiji še vedno Poljska s 17 transakcijami, sledijo pa ji Češka (14), Madžarska (9), Romunija (7) in Bolgarija (7).

Najdejavnejši kupec v regiji ostaja avstrijska skupina VIG z desetimi zaključenimi transakcijami v obdobju in tremi v teku. Med večje kupce spadajo tudi kanadska skupina Fairfax, Generali, Euroins, Uniqua in Allianz.

Luka Vesnaver, partner v oddelku finančnega svetovanja, Deloitte Slovenija.
Luka Vesnaver, partner v oddelku finančnega svetovanja, Deloitte Slovenija.

„Zavarovalne transakcije so se nadaljevale kljub pandemiji, saj so mednarodne skupine začele vrednotiti svoj položaj na trgu, in zaradi večjih akterjev, ki še naprej krepijo svojo prisotnost v regiji. Rezultat je ena največjih zavarovalnih transakcij v regiji – izstop Aegona z madžarskega, poljskega, romunskega in turškega trga, potem ko ga je za 830 milijonov EUR prevzel eden njegovih največjih konkurentov VIG. Pričakuje se, da se bo konsolidacija zavarovalniškega trga v regiji nadaljevala tudi v prihodnjih letih“.

– je povedal Luka Vesnaver , partner v oddelku finančnega svetovanja, Deloitte Slovenija.

O raziskavi

O Deloittovem pregledu združitev in prevzemov na zavarovalniških trgih v regiji

V okviru raziskave smo preučili združitve in prevzeme v 15 državah Srednje in Vzhodne Evrope, pri čemer smo analizirali trge na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem ter v Romuniji, Sloveniji, Bolgariji, Srbiji, Estoniji, Latviji, Litvi, Albaniji, Bosni in Hercegovini in Severni Makedoniji.

Ali ste našli kaj uporabnega?