Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020

Dogodki

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020 ponovno pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

V svetu vsako leto pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram, ACFE (Svetovno Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v mesecu novembru poteka Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah.

Teden opozarja na finančne prevare, ki posameznike, davkoplačevalce, podjetja in skupnosti letno stanejo na milijarde evrov. Posebna pozornost je posvečena obravnavi finančnega kriminala, pranju denarja in razvoju finančne forenzike. Področje prevar je še vedno premalo poudarjeno in pomembnost preprečevanja le-teh se premalo izpostavlja. Cilj Tedna je informiranje javnosti in sodelovanje ključnih deležnikov na področju prevar, kot tudi soočanje s problemom in preventivno ravnanje na tem področju.

Leta 2018 je Deloitte dogodek prvič ekskluzivno gostil tudi v Sloveniji. Lani je pobuda v razširjenem obsegu hkrati potekala v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH. Letos bo Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020 še večji, boljši in odmevnejši. Prvič bo namreč potekal tudi v širši regiji - Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Yuri Sidorovich, vodilni partner v Deloittu in vodja področja forenzike za Deloittovo regijo Južna srednja Evropa: ‘Korupcija, prevare in gospodarski kriminal so in bodo sistemski problem. Ko je njihov pojav intenziven, ljudje ne zaupajo več institucijam in oblastem. To je zelo škodljivo za delovanje države. Boj proti prevaram in korupciji je lahko uspešen le, če obstoj teh problemov javno priznavamo, o njih govorimo odkrito, delovanje posameznikov, institucij in vodilnih v podjetjih ter v sami državi pa mora biti usklajeno.’

V tednu med 16. in 20. novembrom 2020 se bomo na okroglih mizah, panelih ipd. dogodkih pogovarjali o različnih dejavnostih za spodbujanje usposabljanja in izobraževanja za boj proti prevaram.

Posebno pozornost bomo tudi tokrat namenili študentom, katerim bodo na voljo številna predavanja v organizaciji fakultet, že spomladi pa smo jih povabili k izpolnjevanju ankete z naslovom 'Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji'. Izsledki raziskave bodo tudi letos predstavljeni na Otvoritveni slovesnosti, ki bo v ponedeljek, 16. novembra, na Gospodarski zbornici Slovenije. Še posebej bo zanimiva primerjava rezultatov lanskega in letošnjega leta.

Dr. Sandra Damijan, predsednica ACFE Slovenija: ‘Živimo v negotovih časih. Pandemija korona virusa je omogočila popolne razmere za rast novih in starih tveganj za finančni kriminal. Finančni kriminal je tudi kot virus: širil se bo in povzročil največjo možno škodo, če ne sprejmemo ustreznih preventivnih ukrepov. Zato v Združenju preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija aktivno sodelujemo in podpiramo ACFE mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, globalno pobudo za ozaveščanje o preprečevanju in izobraževanju proti prevaram.’

Letošnji dogodek bodo partnersko soustvarjali številni relevantni deležniki, med njimi ugledne organizacije in institucije kot so: Deloitte, Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija, Slovenski državni holding, Računsko sodišče Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje bank Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta, SBC – Klub Slovenskih podjetnikov, Združenje IIA – Slovenski inštitut, Tax-Fin-Lex, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, EF ter Delo.

Pobuda uživa tudi podporo Ministrstva za javno upravo, Kapitalske družbe, Evropske banke za obnovo in razvoj ter Evropske investicijske banke.

Še posebej pa smo ponosni na dejstvo, da tudi letošnji Teden poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Pridružite se nam in prispevajte k ozaveščanju in zmanjševanju vpliva prevar in korupcije na slovensko družbo!