Global Corporate Finance M&A Advisory network

Storitve

Korporativne finance

Priznani smo kot vodilni v svetu pri zagotavljanju visokokakovostnih, celovitih in strateško usmerjenih finančno-svetovalnih storitev kupcem ali prodajalcem pri raznovrstnih transakcijah.

Ne glede na to, ali si želite vaše podjetje razširiti z organsko rastjo ali preko združitev oz. prevzemov, povečati vrednost podjetja s prestrukturiranjem, zbrati nova sredstva ali optimizirati kapitalsko strukturo, vam zagotavljamo inovativne in učinkovite rešitve, prilagojene vašim specifičnim zahtevam.

Naši strokovnjaki za korporativne finance vam omogočajo dostop do svetovnih trgov, imajo podrobno poznavanje lokalnega trga ter široko poznavanje različnih panog in produktov.

Naši strokovnjaki za korporativne finance podpirajo raznolike stranke – podjetja, finančne sklade, vlade, zasebna podjetja ter posameznike pri zagotavljanju neodvisnih finančnih nasvetov.
 

Svetovanje pri združitvah in prevzemih podjetij (M&A)

Ne glede na to, ali se lotite nakupa, prestrukturiranja ali prodaje podjetja vam nudimo edinstven vpogled v panogo in svetovanje, ki ustreza vašim strateškim ciljem oz. ciljem vašega podjetja, hkrati pa pomagamo optimizirati vrednost transakcije.

Svetovanje pri Infrastrukturnih projektih

Naj gre za novo železniško povezavo, razvoj rudnika ali pridobitev deleža v plinovodu, naložbe v infrastrukturna sredstva in druge velike kapitalsko intenzivne projekte predstavljajo bistvene investicije in kompleksen izziv. Za optimalen donos in rezultate skozi celoten življenjski cikel projekta je potrebna visoko usposobljena in izkušena skupina strokovnjakov. Naš oddelek za korporativne finance nudi vlagateljem, razvijalcem in upravljavcem najboljše prakse in vodilne rešitve za celoten življenjski cikel projekta.
 

Svetovanje vezano na kapitalske in dolžniške trge

Zagotavljanje nasvetov in zmogljivosti pri pridobivanju posojil ter drugih dolžniških vrednostnih papirjev na celotnem spektru dolžniških trgov - od podjetij do alternativnih posojilodajalcev ter finančnih vlagateljev in institucij.
  

Posebne situacije

Svetovanje pri prodaji podjetjem v težavah, ki se soočajo z operativnimi, transakcijskimi ali poslovnimi izzivi v pospešenem časovnem okviru z namenom, da se maksimizira vrednost za deležnike.

Kontakt

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič

FA leader for Slovenia and the Transaction Support leader for CE South

... Več