transaction

Storitve

Transakcijske storitve

Ponujamo storitve skrbnih pregledov za široko paleto strank. Naše strokovno znanje dopolnjujejo strokovnjaki iz specifičnih industrij iz celotne skupine Deloitte, s katerimi zagotavljamo, da bodo naše stranke prejele brezhibno in fleksibilno storitev pri transakcijskem postopku.

Naša ekipa vam lahko pomaga pri analizi in oceni razpoložljivih informacij, da se boste lahko optimalno odločili in optimizirali vrednost transakcije. Naše strokovno znanje vezano na skrbne preglede (finančni, komercialni in operativni) dopolnjujejo tudi strokovnjaki iz specifičnih panog.

Naše storitve običajno opravimo v kombinaciji z drugimi storitvami pri prodaji ter storitvijo upravljanja dostopa do podatkovne sobe. Z vami bomo sodelovali, da se dogovorimo o obsegu opravljenih storitev, pri čemer se bomo nanašali na strokovno znanje, ki ga nudi naš širok spekter strokovnjakov (davčni, operativni, komercialni, strateški, pokojninski, IT itd.).

Naša ekipa pomaga pri:

 • Prevzemnem (kupec podjetja) skrbnemu pregledu: vpogled v ključna vprašanja in tveganja, povezana z nakupom podjetja ali sredstva 
 • Skrbni pregled za prodajalca: zagotavlja večji nadzor prodajalcu nad prodajnim postopkom
 • Storitve za pomoč prodajalcem: priprava podjetja za prodajo in optimizacija cene v postopku prodaje
 • Komercialni skrbni pregled: ocena položaja tarče v njenem komercialnem okolju
 • Operativni skrbni pregled: pregled operativnih vidikov podjetja v okviru združitev in prevzemov

Skrbni pregled pri prevzemih

Skrbni pregled pri prevzemih omogoča bodočemu kupcu pridobiti objektivne informacije o tarči in oceni tveganja predvidene transakcije. Rezultati naše analize lahko zato pomagajo kupcu pri pogajanjih s ciljnim podjetjem in prilagajanju kupnine.

Skrbni pregled pri prodaji

Naša ekipa se vključi že v začetni fazi prodajnega postopka, da vam pomaga doseči optimalno ceno in čim bolj optimalen izhod iz posla.

Podpiramo vas čez celoten postopek transakcije, pri čemer tesno sodelujemo z drugimi svetovalci naših strank (na primer v zvezi s kupoprodajnimi pogodbami) z namenom zaščite vrednosti in obvladovanja tveganj. Predlagamo tudi komercialne in pogodbene rešitve izzivom, ki jih identificiramo tekom skrbnega pregleda.

Pomagamo lahko zagotoviti, da vaša poročila o skrbnem pregledu zagotavljajo dosledno prodajno sporočilo, obenem pa vzdržujemo zanesljiv in neodvisen pogled, ki bo nudil zaupanje tudi potencialnim kupcem.
  

Pomoč prodajalcu

Deloitte ponuja široko paleto storitev z visoko dodano vrednostjo za podporo strankam pri njihovem prodajnem postopku. Razvili smo storitve za pomoč prodajalcem, ki blažijo morebitne ovire pri prodaji, hkrati pa znižuje tveganja in skrajša postopek transakcije. Te so lahko tudi predhodnik skrbnega pregleda za prodajalca, odvisno od posebnih okoliščin transakcije.

Nudimo storitve, vključno z:

 • Storitve računovodskega svetovanja
 • Izčlenitve
 • Priprava podatkov 
 • Podpora pri vodenju podatkovne sobe
 • Operativni in komercialni pregledi
 • Svetovanje o načrtih nagrajevanja
 • Vodenje projektov
 • Pregled tveganj
 • Kupoprodajna pogodba 
 • Davčno svetovanje
 • Finančno modeliranje

Kontakt

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič

FA leader for Slovenia and the Transaction Support leader for CE South

... Več