financial reporting services valuation

Rešitve

Ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno modeliranje

Storitev ocenjevanja vrednosti opravljamo v različnih okoliščinah vezanih na prodajne transakcije, finančno poročanje, opredelitev prodajne cene, vrednotenje neopredmetenih sredstev, sodne spore in strateško načrtovanje.

Naša ekipa svetuje glede vseh vidikov ocenjevanja vrednosti podjetij, posamičnih sredstev, ki ustvarjajo prihodke, kotirajočih na borzi in ne kotirajočih vrednostnih papirjev, intelektualne lastnine in neopredmetenih sredstev v Sloveniji in v tujini. Ekipa deluje v vseh panogah in poslovnih fazah. Dinamično združujemo svoje znanje o ocenjevanje vrednosti z znanjem o panogah, da optimalno svetujemo strankam pri vprašanjih, povezanih z oceno vrednosti.

Naši strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti so del globalne mreže svetovalcev, ki imajo dostop do izkušenj in informacij s trgov po vsem svetu in nudijo nasvete tako javnim kot zasebnim podjetjem.

Ocenjevanje vrednosti za namene notranjega odločanja v zvezi s potencialnimi transakcijami

Na razpolago smo vam s svojim strokovnim znanjem in vam tako zagotavljamo, da vi in vaša ekipa dobi jasen vpogled v ključne dejavnike, ki vplivajo na transakcijo in z njo povezana tveganja, tako da lahko pridete do uravnotežene odločitve med ceno in vrednostjo.

Ocenjevanje vrednosti za namene finančnega poročanja

Okolje za finančno poročanje se izjemno hitro razvija in Deloitte je zavezan pomagati našim strankam, da ostanejo vodilni na področju razvoja. Deloitte ponuja pripravo ocen vrednosti za računovodske namene v skladu s standardi MSRP.

Določitev koeficienta menjave delnic, iztisnitev manjšinskih delničarjev in določitev vrednosti pri prevzemih

Priprava ocene vrednosti v skladu s posebnostmi zakonodaje.

Razporeditev kupnine (PPA)

Običajno je potrebna razporeditev kupnine v fazi izvedbe transakcije in integracije. To se lahko izvede v fazi med skrbnim pregledom, da se pripravi navedba sredstev in obveznosti, ki jih bo mogoče pridobiti, zlasti neopredmetena sredstva, skupaj z njihovim verjetnim vplivom na prihodnji denarni tok. Po zaključku transakcije se lahko opravi razgovor z revizorji podjetja, da se zagotovi, da so vsi finančni vplivi kvantificirani in dogovorjeni pred ustreznim datumom pregleda ali revizije.

Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev

Ključna skrb podjetij, ki pripoznajo neopredmetena sredstva, je njihov vpliv na računovodske izkaze. Med neopredmetenimi sredstvi, ki znatno vplivajo na vrednost podjetja, so blagovne znamke, odnosi s strankami, patenti, formule in sporazumi o ekskluzivnih dobavnih pravicah.

Izdaja nepristranskega mnenja (»Fairness opinion«)

Deloitte ima izkušnje, ki nam omogočajo, da nudimo objektivno in nepristransko mnenje, ki temelji na integriteti in etiki, z zmožnostjo hitrega in podrobnega razumevanja panoge in dostopu do multidisciplinarne ekipe, ki ponuja celoten nabor storitev, povezanih s transakcijami. Stranke se obračajo na nas zaradi naših izjemnih izkušenj, ki jih nudimo z objektivnega vidika tretjih oseb, saj ponujamo nepristranski pogled na pogoje posla.

Ocena vrednosti kreditnega portfelja

Nudenje storitev ocene vrednosti v zvezi s terjatvami, vključno z aktivnimi ali slabimi posojili bank.

Sodni spori in reševanje sporov

Pri soočanju s spori, ki lahko vodijo do pravdnih sporov ali so vezani na kompleksne poslovne zadeve, se morajo naše stranke zanesti na finančnega strokovnjaka, da razjasni dejstva, ugotovi višino škode in sporoči ugotovitve na jasen, objektiven in prepričljiv način. Primeri našega dela vključujejo izračun izgubljenega dobička, ocenjevanje vrednosti podjetij v težavah in pripravo mnenj o plačilni sposobnosti. 

Kontakt

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič

FA leader for Slovenia and the Transaction Support leader for CE South

... Več