Analize

Deloittova anketa o MSRP 9 med svetovnimi bankami:

Obseg predvidenih stroškov za uvedbo MSRP 9 še raste

V Deloittu smo v letu 2016 že šestič zapored izvedli t.i. MSRP anketo med bankami, v katero so zajeta razmišljanja 91 največjih svetovnih bank o prihajajočem novem računovodskem standardu. Ključne ugotovitve ankete so:

  • Skupni obseg predvidenih stroškov za uvedbo MSRP 9 še naprej raste, vendar pa jih več kot tri četrt še ni nastalih, čeprav imajo banke za prehod na novi standard na voljo le še slabi dve leti.
  • 60 % bank še ni oziroma ne zna kvantificirati učinka prehoda na MSRP 9, tisti, ki so odgovorili na to vprašanje, pa ocenjujejo, da bodo oslabitve v povprečju do 25 % višje.
  • Večina vplivnih bank pričakuje, da bo uvedba modela pričakovanih slabitev vplivala tudi na določanje cen produktov, medtem ko nevplivne banke, menijo, da prehod na novi model ne bo imel takšnega učinka.
  • Kakovost podatkov in še posebej razpoložljivost podatkov za vseživljenjske oslabitve sta največja skrb za banke z vidika podatkov.
  • Skoraj polovica bank je mnenja, da za izvedbo projekta MSRP 9 nimajo ustreznih tehničnih znanj, od tega pa jih slaba četrtina meni, da trg ne bo nudil zadostnega znanja v pomoč.
  • 70 % sodelujočih v anketi pričakuje do 50 bazičnih točk nižji količnik kapitalske ustreznosti (CET1) zaradi prehoda na MSRP 9.
  • Velika večina sodelujočih še vedno ne ve, na kakšen način bodo regulatorji kvantitativne zahteve MRSP 9 vpeljali v svoje zahteve glede kapitalske ustreznosti.
  • Približno polovica bank ni prepričana, kako odgovoriti na številna pomembna vprašanja glede oblikovanja modela oslabitev, kar lahko vpliva na zakasnitev pri izvedbi projekta MSRP 9.
  • Kljub zahtevam MRS 8 in priporočilom EDTF več kot 40 % bank kvantitativnih podatkov pred letom 2018 ne namerava razkriti.

Ali ste našli kaj uporabnega?