Nove poti do napredka: prihodnost inovacij v sektorju finančnih storitev

Vpogled

Spremembe v zakonodaji v Republiki Sloveniji in EU

Prihodnost FDI transakcij

Anketa na temo FDI (Foreign Direct Investments) v Republiki Sloveniji

Deloitte v sodelovanju s pravno pisarno E&A Law iz Londona ter British-Slovenian chamber of Commerce izvaja anketo na temo Neposrednih tujih naložb v Republiki Sloveniji, ki je aktualna predvsem na področju združitev in prevzemov.

31. maja 2020 je v Sloveniji in EU pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), na podlagi katerega morajo tuji investitorji v primeru najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah v gospodarskem subjektu s sedežem v Republiki Sloveniji (FDI - Foreign Direct Investment) priglasiti Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pridobiti odločbo ministrstva o odobritvi FDI. Ta mehanizem bo v uporabi za vse FDI transakcije, končane do 30. junija 2023.

Z anketo želimo pridobiti informacije glede vaših izkušenj in priporočil o novem zakonu. K anketi vabimo vse, ki se jih tema najbolj dotika, in sicer M&A svetovalne družbe, pravne pisarne in družbe zasebnega kapitala.

Anketa je anonimna.

Ob koncu analize bomo rezultate objavili na Deloitte spletni strani, o čemer vas bomo tudi obvestili.

Ali ste našli kaj uporabnega?