Novice

Upravljanje in kultura: stalni prioriteti regulatorjev

Finančne novičke, februar 2020

Da bi povrnili zaupanje v finančne storitve, regulatorji in nadzorniki še vedno namenjajo veliko pozornosti organizacijski kulturi in upravljanju, ki sta temelja odločanja in ravnanja s strankami v podjetjih.

Zakonodaja na finančnih trgih v letu 2020
bo še naprej osredotočena na ustreznost uprave in višjega vodstva ter na to, ali je kultura, ki jo želi gojiti vodstvo, dejansko prisotna in vpeta v vse ravni poslovanja.

Nadzorniki bodo še naprej zahtevali, da se podjetja spopadajo s problemom pomanjkanja raznolikosti, in preverjali, ali kultura v podjetjih zaposlenim omogoča, da odkrito spregovorijo o težavah in jih brez strahu zaupajo nadrejenim.

Za izboljšanje organizacijske kulture bodo nadzorniki tudi spodbujali režim odgovornosti, kar bo pomenilo čedalje bolj negativne posledice za podjetja in posameznike, ki ne bodo skladni s predpisi.

Več lahko preberete v našem blogu Upravljanje in kultura: stalni prioriteti regulatorjev.

Ali ste našli kaj uporabnega?