Novice

Finančne novičke

Januar 2019

Risk and Regulatory

Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) je decembra objavil posodobljene zahteve po razkritju v finančnih institucijah. Z objavo posodobljenih zahtev po razkritju se je tako zaključil proces prenove 3. stebra baselskega kapitalskega standarda, ki se je začel v januarju 2015 in nadaljeval v marcu 2017.
Ključne spremembe pri zahtevah po razkritju se nanašajo na področja kreditnega in operativnega tveganja, količnika finančnega vzvoda ter prilagoditve kreditnega vrednotenja (CVA). Novost med zahtevami po razkritju na področju kapitalskih zahtev je razkrivanje primerjave kapitalskih zahtev, izračunanih na podlagi internih modelov, s kapitalskimi zahtevami, ki bi bile za iste kategorije tveganj izračunane po standardiziranem pristopu.
BCBS je predstavil tudi nove zahteve po razkritju obremenjenih sredstev (asset encumbrance). Namen razkrivanja obremenjenih in neobremenjenih sredstev institucije je predvsem ohraniti pregled nad razpoložljivostjo sredstev institucije v primeru njene insolventnosti.

Celoten seznam posodobljenih zahtev po razkritju si lahko preberete tukaj.

Tadej Recek
Regulativa za finančni sektor
trecek@deloittece.com
M: 031 409 652Strategy and Operations

Bančna industrija z optimizmom zre v leto 2019 kot v leto priložnosti za preoblikovanje poslovnih modelov in procesov. Gospodarski temelji so močni, regulatorno ozračje je ugodno in napredne tehnologije so bolj dostopne, zmogljive ter ekonomične kot kdajkoli prej.

Vabimo vas, da si preberete Deloittovo študijo obetov za bančno industrijo v letu 2019, kjer so predstavljeni ključni trendi, izzivi in priložnosti na področju regulative, upravljanja s tveganji ter digitalizacije. Celotno poročilo najdete tukaj.


Maja Kunstelj
Poslovno svetovanje
mkunstelj@deloittece.com
M: 051 379 269

Ali ste našli kaj uporabnega?