Novice

Zanimivosti iz finančnega sveta

Finančne novičke, Julij 2014

Motnje v bančništvu

Kako tehnologija ogroža tradicionalni evropski model bančništva na drobno

V tokratni izdaji finančnih novičk vam predstavljamo zadnjo Deloittovo študijo o bančništvu na drobno z vpogledom v grožnje, ki so posledica tehnološkega napredka, s katerimi se sooča bančni sektor.
Potem ko so bančniki starejše generacije v preteklosti že preživeli inovacije, kot sta telefonsko in internetno bančništvo, jim je mogoče oprostiti skeptičnost do zadnjih napovedi o novodobnih nekonvencialnih komitentih. Sodobna tehnologija in predpisi so kljub temu zmanjšali njihove glavne konkurenčne prednosti pri komitentih, zato bo zagotavljanje donosa nad stroški kapitala v prihodnosti zanje postal še poseben izziv.

Študija Banking disrupted (Motnje v bančništvu) pojasnjuje, kako lahko bančniki s takojšnjo uvedbo radikalnih sprememb ostanejo konkurenčni v t. i. digitalni dobi.

Več o tej temi je na voljo na tej povezavi.

Enotni mehanizem nadzora in kapitalska vrzel

Enotni mehanizem nadzora | Pazite na (kapitalsko) vrzel - Vse 'pomembne' banke evroobmočja v pripravah na uvedbo Enotnega mehanizma nadzora (SSM) sodelujejo pri obširnem ocenjevanju Evropske centralne banke, katerega rezultati bodo znani oktobra 2014. Četrti dokument o enotnem mehanizmu nadzora, ki ga je pripravil Deloittov EMEA center za regulatorne zadeve, pomaga bankam razumeti, načrtovati in upravljati kapitalsko vrzel, ki bi lahko bila lahko rezultat ocenjevanja.

Enotni mehanizem nadzora – novosti:

Zadnji dogodki:

ECB je objavila osnutek seznama 'pomembnih' bank evroobmočja, ki jih bo nadzirala od novembra 2014 dalje:

 • 12 izbranih bank, ki bodo del obširnega ocenjevanja ECB, ni bilo vključenih v spremenjeni seznam 'pomembnih' bank. Na osnutek seznama so bile dodane štiri banke, ki pa ne bodo del ocenjevanja. Osnutek seznama sedaj vključuje skupaj 120 bank (116 bančnih skupin).
 • Banke, ki so bile dodane na seznam: Sberbank (AT), VTB Bank (AT), Banque Degroof (BE), Barclays (IT).
 • Banke, ki so bile odstranjene s seznama: AS DNB (ET), Banque PSA Finance (FR), LCH Clearnet (FR), RCI Banque (FR), IKB (DE), KfW (DE), Wüstenrot & Württembergische (DE), Merrill Lynch (IR), Banca Piccolo Credito Valtellinese (IT), Credito Emiliano (IT), Clearstream (LU), MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (ES).

Naslednji koraki: Banke, ki so na osnutku seznama, imajo možnost, da podajo pisne komentarje. Seznam mora biti dokončan pred 4. septembrom. Pričakujemo, da bodo na novo dodane banke ocenjene v letu 2015. Pomembno, Barclays Italija je prva banka izven euro območja, ki jo je ECB označila za 'pomembno'. Nadzorne pristojnosti, ki jih bo ECB lahko izvajala nad njo, so omejene (v skladu z CRD IV).

V mesecu juniju so ključni deležniki ECB podali nekaj izjav s pomembnimi sporočili.

 • AQR in stresni testi bodo del običajnega delovanja Enotnega mehanizma nadzora: Danièle Nouy, predsednica Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora pri ECB, je v nekaj govorih v prejšnjem mesecu potrdila, da bodo »stresni testi izvedeni vsako leto. Vendar pa ne bodo tako obširni in poglobljeni kot tokratni«. Nouyjeva je še poudarila, da bodo pri nadziranju manj pomembnih bank »redne AQR ocene del običajnega dela nadzornikov«. Pričakovati je, da bo AQR postal orodje običajnega poslovanja tudi za pomembne banke, čeprav je trenutno še nejasno, ali se bodo nadaljnja izvajanja razlikovala od letošnjega in v kolikšni meri.
 • Enotni mehanizem nadzora bo uporabljal programsko opremo Irske centralne banke: Danièle Nouy je v enem izmed svojih govorov potrdila, da bo IT sistem, ki ga bo za nadziranje bank uporabljal enotni mehanizem nadzora, temeljil na programski opremi, ki jo že uporablja Irska centralna banka, z nekoliko prilagoditvami.

Naslednji koraki:

 • Izbor prvega vala nadzornikov (okoli 280): zgodnje poletje 2014.
 • Testno obdobje za predložitev podatkov za nadzor: poletje 2014.
 • Notranji predpisi ECB o nezdružljivosti funkcij in izmenjavi informacij: poletje 2014.
 • Tretje četrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Evropski komisiji: avgust 2014.
 • Izbor drugega vala nadzornikov (okoli 300): pozno poletje 2014.
 • Objava seznama pomembnih bank: pred 4. septembrom 2014.
 • Odločitev ECB o izboru članov Administrativnega odbora za pregled: september 2014 (najkasneje).
 • Pregled okvira poklicne etike ECB (vključno z etičnim kodeksom za osebje in vodstvo ECB, ki bo vključeno v nadzor nad bankami): september 2014.
 • Rezultat obširnega ocenjevanja: oktober 2014.
 • Končna potrditev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor: do konca oktobra 2014.
 • Objava vodnik po nadzornih praksah: do konca oktobra 2014.
 • Četrto četrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Evropski komisiji: november 2014.
 • Začetek izvajanja nadzora nad bankami: 4. november 2014.

Od posnemovalca do vodje

Inovativne strategije v bančništvu na drobno

Čeprav spada večina podjetij med posnemovalce, je na voljo zelo malo navodil o pristopu k inovacijam, ki bi jim pomagale prehiteti pionirje. Obstoječa navodila pa so redko osredotočena na finančni sektor. To vrzel smo poskušali zapolniti z raziskavo, ki obravnava poglavitni vprašanji, s katerima se soočajo posnemovalci v finančnem sektorju:

 • Kaj lahko posnemovalci storijo, da bodo dosegli vodilni položaj na trgu? Ko smo preučevali primere posnemovalcev v finančnem sektorju, ki so prehiteli pionirje, smo ugotovili, da so se osredotočili na to, da so njihovi izdelki ali storitve boljši kot izdelki oz. storitve pionirjev, in ne cenejši. To so dosegli z dodajanjem necenovne vrednosti, kot sta večja funkcionalnost ali boljša storitev za stranke.
 • Kako lahko to storijo? Ugotovili smo, da so uspešni posnemovalci v finančnem sektorju ustvarili več necenovne vrednosti kot konkurenca s tem, da so ponudili edinstven nabor inovacij na vseh področjih poslovanja.

Na tej povezavi lahko preberete, kako lahko podjetja izboljšajo svoje delovanje na treh področjih – oblikovanje inovacij, ponujanje inovacij, preizkušanje inovacije – da ustvarijo pomembno konkurenčno prednost in dosežejo večji dolgoročni uspeh.

Vidiki tveganja: Pet vprašanj o izvajanju pregleda nad tveganji

Tokratna izdaja Risk Angles (Vidiki tveganja) objavlja intervju s Stephenom Alognajem, direktorjem v Deloitte&Touche LPP v Združenih državah Amerike, o tem, kako lahko uprave podjetij izostrijo svoj fokus na tveganja. Izdaja ponuja tudi vpogled Dana Konisgsburga, direktorja Deloittovega Globalnega centra za korporativno upravljanje, DTTL, v globalne prakse odborov za tveganja na ravni uprav.

Uprave podjetij se zelo trudijo, da bi definirale in izpolnile svoje obveznosti na področju obvladovanja in nadzora nad tveganji. Spreminjajoča se gospodarska, poslovna, konkurenčna in regulatorna okolja zagotavljajo, da se bo delovanje na tem področju nenehno razvijalo, torej je biti v koraku s spremembami, oz. celo korak pred njimi, pravzaprav osnovno pravilo. Ob upoštevanju navedenega ter kompetitivne odgovornosti morajo uprave svoj trud za pregled nad tveganji usmeriti na najbolj produktivna področja ter poslovodstvu pomagati pri ustvarjanju koristi za delničarje in druge deležnike.

Na katera ključna področja tveganj se morajo uprave zdaj osredotočiti? Katere strukture jim lahko pomagajo pri izvajanju pregleda nad tveganji? Kako lahko uprava izboljša kulturo upravljanja s tveganji? Kaj morajo uprave vedeti o zrelosti upravljanja s tveganji? Kako lahko uprava pomaga deležnikom razumeti zgodovino upravljanja s tveganji organizacije?

Odgovore na vsa našteta vprašanja najdete na tej povezavi.

Ali ste našli kaj uporabnega?