Novice

Zanimivosti iz finančnega sveta

Finančne novičke, Junij 2014

Enotni mehanizem nadzora (EMN)

Bančništvo po bančni uniji

Tri vprašanja, na katera bi morale banke z območja evra čim prej odgovoriti v izogib nepotrebnim tveganjem

Bančna unija je plod prizadevanja Evropske komisije, Sveta in Evropskega parlamenta za izboljšanje finančne integracije v evroobmočju in odpravo napetosti med bankami in vladami. Enotna mehanizma nadzora in reševanja sta dve leti po sprejetju te zaveze tik pred začetkom delovanja. Vpogled v nedavno sprejete uredbe in procese priprave na enotni mehanizem nadzora (EMN) bankam omogoča, da začnejo povezovati delčke bančne unije.

Tretja objava na temo EMN, ki jo je pripravil Deloitte EMEA Center zajema tri področja, ki bi jih morale po našem mnenju banke z območja evra čim prej upoštevati, in sicer:

  1. Kako se bodo spremenili njihovi odnosi z regulatorji?
  2. Kako se bo nadzorni pristop spremenil in kakšne bodo posledice?
  3. Kakšne bodo posledice novega reševalnega postopka?

Banke, ki teh vprašanj ne bodo obravnavale proaktivno, bodo izpostavljene nepotrebnemu tveganju.

Objavo o bančništvu po bančni uniji (Banking on the Banking Union) najdete na naši spletni strani.

To je tretja objava Deloittovega EMEA Centra na temo enotnega mehanizma nadzora. Prejšnji objavi o EMN najdete na spodnjih povezavah:

The SSM | Stronger together?
The Single Supervisory Mechanism | The big data issue.

Enotni mehanizem nadzora – novosti:

Zadnji dogodki

  • ECB je 25. aprila objavila končni regulativni okvir, ki podrobno opredeljuje delovanje EMN. Objava se bistveno ne razlikuje od prejšnjega osnutka. Nekatere vidnejše spremembe se nanašajo na zvišanje meje nad katero se nadzorovani subjekt smatra kot pomemben na podlagi njihove čezmejne dejavnosti ter na zahtevo po dogovoru med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi glede uporabe virov slednjih v sestavi skupne nadzorniške skupine.
  • European Banking Authority (EBA) je 29. aprila objavil končno metodologijo in scenarije za izvajanje stresnih testov za leto 2014: zanimivo je dejstvo, da se je vrednost delnic mnogih bank ob tej novici zvišala. Jasno pa je, da bo to še ena podatkovno zahtevna naloga, kot so bili pregledi kakovosti sredstev. Kopije skupne metodologije in scenarijev najdete na spletni strani EBA.
  • ECB je 29. aprila izdala časovne smernice, v skladu s katerimi bodo morale banke po razkritju rezultatov celovite ocene pokriti primanjkljaj kapitala. Primanjkljaj kapitala, ki so jih razkrili pregledi kakovosti sredstev oz. osnovni scenarij, bodo banke morale pokriti v roku 6 mesecev na podlagi izdaje CET1, medtem ko bo potrebno primanjkljaj, ugotovljen z neugodnim scenarijem odpraviti v 9 mesecih, in sicer na več različnih načinov. Podrobnejše podatke najdete na strani ECB.
  • Zaposlovanje novih kadrov na ECB je še vedno v teku, in sicer iščejo tisoč strokovnjakov, ki bodo izpolnjevali merila po EMN za delovna mesta na generalnem direktoratu (GD) EMN ter v podpornih službah ECB. Po trenutnih pričakovanjih naj bi GD I in II do poletja zaposlila 280 od načrtovanih 400 zaposlenih za poln delovni čas, GD IV pa 130 od 250.
  • Člani vodstva ECB so v aprilu podali kar nekaj izjav. Nagovor podpredsednika ECB Vítorja Constância konec aprila je pritegnil precej medijske pozornosti, ko je razkril, da bodo banke nemudoma obveščene o kakršnihkoli večjih težavah, ki bi jih na podlagi AQR pregledov odkrili na njihovih bilancah. V njem najdemo tudi koristen pregled nad vzajemnim delovanjem različnih pravil uredbe, reševanjem s sredstvi upnikov (bail-in) in državno pomočjo v okviru kakršnihkoli pomanjkljivosti, ki jih utegne razkriti celovita ocena ECB.
  • ECB in Evropska komisija sta objavili poročilo analize finančne integracije in stabilnosti v Evropi. Iz poročila izhaja, da sta tako evroobmočje kot enotni trg ekonomsko in finančno bolj razdrobljena kot pred krizo, vendar obstaja dovolj manevrskega prostora za spodbujanje nadaljnje integracije v določenih segmentih, kot so obveznice delniških družb in bančni trgi.

Vroče teme za notranje revizorje v sektorju finančnih storitev

Vloga notranje revizije v sektorju finančnih storitev postaja čedalje pomembnejša. Od notranjerevizijskih skupin se pričakuje, da bodo imele močan vpliv ter da bo njihovo delovanje pri zagotavljanju učinkovitega pokrivanja visokih tveganj v organizaciji vidno/očitno. Ker tekoče leto prinaša precej novih vprašanj na področju finančnih storitev, bodo morale funkcije notranje revizije razviti pristop k njihovemu obravnavanju ter dokazati svoje pokrivanje številnih občutljivih in dvoumnih tem. V drugi priponki pripenjamo dokument (v angleškem jeziku), ki obravnava najbolj aktualne vroče teme za notranje revizorje v sektorju finančnih storitev.

Ali ste našli kaj uporabnega?