Novice

Zanimivosti iz finančnega sveta

Finančne novičke, November 2014

Pozdravljeni,
v tokratnih novičkah iz sveta finančnih inštitucij vas seznanjamo z najnovejšim dogajanjem na področju uvajanja enotnega mehanizma nadzora (SSM). V branje vam ponujamo raziskavo o slabih posojilih v srednje- in vzhodnoevropskem bančnem sektorju, v poročilu o talentih v bančništvu pa boste izvedeli, kaj študenti pričakujejo od kariere v finančnem sektorju. Seznanili se boste tudi z uredbo, ki uvaja izboljšanje poravnav vrednostnih papirjev v EU, pohvalili pa smo se z Gartnerjevim poročilom, ki Deloitte uvršča v sam vrh ponudnikov storitev na področju upravljanja s tveganji.

Študija o slabih posojilih (NPL)

Raziskava ponuja pregled poteka dogodkov na področju slabih posojil v srednje- in vzhodnoevropskem bančnem sektorju kot tudi glavnih trendov v prodaji kreditnih portfeljev, ki na jugu regije doživlja razcvet. Prepričani smo, da boste v poročilu našli veliko zanimivega.

Povezava na poročilo

SSM: Enotni mehanizem nadzora – novosti

Zadnji dogodki

Objavili smo nov članek o SSM, prihajajočih izzivih in pripravi bank na novo ureditev z naslovom Meeting the challenge of the SSM | How banks should get ready for the new regime. V njem opozarjamo tudi na lekcije iz celovite ocene. Ugotovitve so nadgrajene z analizo načel in ciljev SSM ter prevedene v praktična pričakovanja glede novega pristopa. V zaključnem delu objave navajamo, na kaj morajo biti banke pozorne pri pripravi na uvedbo nadzora ECB, vključno s profilom novega nadzornika in učinki vzpostavljanja učinkovitega odnosa z nadzornikom. Objava združuje tudi znanje Deloittovih področnih strokovnjakov in pogovore s člani najvišjega vodstva, ki so zadolženi za pripravo največjih evropskih bank na SSM. Pripravili smo jo v sodelovanju s pred nedavnim ustanovljenim Deloittovim centrom za bančno unijo v Frankfurtu, katerega naloga je zagotavljanje podpore strankam, ki se soočajo z izzivi SSM, za celotno območje EMEA.

Gartner je Deloitte razglasil za prvaka na področju upravljanja s tveganji

Družba Gartner je Deloitte razglasila za najboljšega ponudnika storitev na področju upravljanja s tveganji na svetovni ravni. Poročilo Magic Quadrant for Global Risk Management Consulting Services uvršča Deloitte v sam vrh in daleč pred vso konkurenco, tudi med t. i. Big4.

Gartner je največja in najverjetneje tudi najvplivnejša agencija za analize in raziskave na svetu in njena poročila nedvomno imajo težo.

Talenti v bančništvu

Rezultati druge Deloittove raziskave o talentih v bančnem sektorju Talent in Banking so razbili kar nekaj predsodkov o tem, kaj študenti pričakujejo od kariere v bančništvu. Eden od teh je, da mladim pri odločanju za kariero v bančništvu zaslužek ni toliko pomemben kot izkušnje in razvoj. Poleg tega vse več študentov, ki se odločajo za ta poklic, pričakuje, da bodo na prvem delovnem mestu ostali vsaj pet let. Njihova želja je tudi stabilna kariera.

Čeprav bančništvo predstavlja globalno industrijo, ostajajo geografske razlike v smislu kariernih želja precej jasne, zato morajo biti mednarodne banke nanje pozorne, ko študentom ponujajo karierne priložnosti. Poleg poročila o anketi smo pripravili tudi posamezna poročila za štirinajst držav območja EMEA.

Povezava na glavno poročilo in posamična poročila 

Izboljšanje ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU

Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe št. 236/2012

Uredba določa enotne zahteve za poravnavo finančnih instrumentov v Uniji ter pravila o organizaciji in vodenju centralnih depotnih družb (CDD), da bi se spodbujala varna, učinkovita in nemotena poravnava.

Strateški cilji so povečanje varnosti, učinkovitosti in enakih konkurenčnih pogojev za čezmejne storitve Centralno Depotne Družbe (v nadaljevanju CDD).

Dejanski operativni cilji pa so:

 • okrepitev okvira za poravnavo – z izboljšanjem discipline pri čezmejni poravnavi in uskladitvijo obdobij poravnave;

  CDD in potrgovalni postopki na splošno bodo med seboj še bolj povezani z uvedbo projekta Target2 Securities (T2S), ki ga bo začel izvajati Evrosistem in bo zagotovil skupno platformo za poravnavo vrednostnih papirjev v Evropi (projekt T2S naj bi se začel izvajati leta 2015). Da bi lahko občutili resnične koristi sistema Target2Securities, je treba uskladiti cikle poravnave. Mnoge države članice in drugi mednarodni trgi se že zbližujejo okrog T+2, kar pomeni, da načrtovani datum poravnave ne bo pozneje kot drugi dan poslovanja po izvedbi trgovanja. Zato se to zdi to ustrezen prvi korak, ki bi ga bilo mogoče v prihodnosti skrajšati. V preteklosti smo imeli enoten centralni register za vsako državo članico, z uvedbo T2S pa je zdaj mogoče videti, kako je mogoče razviti bolj usklajen in povezan model.

  V EU še ni skupne opredelitve nezmožnosti poravnave, zato je težko izmeriti, kakšen učinek ima to na trg. Vsako nezmožnost poravnave bi bilo treba sporočiti reguliranemu trgu in jo redno javno razkrivati v združeni obliki.

  Da bi zmanjšali težave, ki jih povzročajo nezmožnosti poravnave, je primerno, da se naložijo kazni udeležencem na trgu – kršiteljem, in da stranke prejemnice lahko začnejo postopek kritnega nakupa štiri dni po načrtovanem datumu poravnave, če nasprotni stranki ne bi uspelo izdati vrednostnih papirjev. Druge točke, ki bi jih bilo treba obravnavati, sledijo.
 • uvedba skladnih pravil za CDD po vsej Evropi – z uskladitvijo okvira za izdajo licenc, bonitetnimi in organizacijskimi pravili ter sistem dovoljenj in nadzora CDD;

  Odgovornost za izdajanje dovoljenj in nadzor nad centralnim registrom bi morale imeti še naprej države članice. Da bi organ ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) olajšal učinkovit razvoj, nato pa usklajeval nadzor enotnega evropskega potrgovalnega sistema, bi moral izvesti specializiran strokovni pregled nacionalnih organov, pristojnih za centralni register, ki redno ponujajo čezmejne storitve. Informacije v zvezi z delovanjem centralnega registra bi bilo treba na zahtevo deliti s pristojnimi organi.
 • odprava ovir za dostop do/za CDD - nanaša se na dostop med izdajatelji in CDD ter medsebojni dostop CDD ter dostop med CDD in drugimi tržnimi infrastrukturami.

  Svoboda izdajatelja, da sam izbere CDD, je v več državah članicah še vedno omejena, zlasti na področju lastniških finančnih instrumentov. CDD in druge tržne infrastrukture (kot so mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke) v vedno bolj čezmejnem okolju potrebujejo medsebojni dostop, da lahko delujejo pod enakimi konkurenčnimi pogoji.  

Deloitte akademija 2014/2015
Naj vaše znanje raste!

V Deloittu vam pomagamo biti močnejši – z novimi znanji s področja računovodstva, davkov, korporativnega upravljanja in drugih aktualnih področij, ki jih lahko osvojite na naših
izobraževanjih. Izobraževanja pripravljajo naši strokovnjaki v sodelovanju z zunanjimi
predavatelji in organizacijami.

Prepričani smo, da boste v ponudbi novih programov Deloitte akademije tudi v novi sezoni
našli nekaj zase!

Pregled izobraževanj in vse ostale informacije o Deloitte akademiji so na voljo na tej povezavi.  

Ali ste našli kaj uporabnega?