Novice

Finančne novičke

November 2018

V novembrski izdaji Deloittovih finančnih novičk vam ponujamo objavo ESMA, EBA in ESA o svojih delovnih programih, na voljo so tudi rezultati ankete s ključnimi ugotovitvami na temo digitalne transformacije, in sicer vloge robotike in rešitev v oblaku pri zunanjem izvajanju. Vabimo pa vas tudi k branju poročila, ki obravnava spremembe notranje revizije znotraj finančnega sektorja.

Risk and Regulatory

ESMA, EBA in skupni odbor evropskih nadzornih organov (ESA) so pred kratkim objavili svoje delovne programe za leto 2019. ESMA je v svojem delovnem programu za omenjeno leto poudarila, da bo preusmerila fokus na področje konvergence nadzorniškega delovanja ter na ocenjevanje tveganj, integriranih v finančne trge. Eden od glavnih poudarkov ESME v letu 2019 bodo prav tako priprave na BREXIT, saj bi izstop Velike Britanije lahko pomenil, da bo ESMA morala prilagoditi svoj obstoječi delovni program.

Glavne prednostne naloge, ki si jih je za leto 2019 zastavila EBA, bodo priprava na implementacijo Basla III, selitev sedeža v Pariz ter dokončanje regulatornega okvira za zmožnosti absorbiranja izgub bank.

Skupni odbor evropskih regulatornih organov se bo v letu 2019 osredotočal na varovanje potrošnikov, novo tehnologijo v finančnem sektorju ter na delo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

O delovnih programih posameznih organov si lahko preberete tukaj: ESMA, EBA, ESA.

Kontakt

Tadej Recek
Regulativa za finančni sektor
trecek@deloittece.com
M: 031 409 652

 

Strategy and Operations

Transformacije poslovnih modelov z naprednimi metodami zunanjega izvajanja lahko naslovijo tako poslovne kot tudi IT izzive, saj vključujejo nove tehnologije, ki spodbujajo inovacije, hitro rast, izboljšano uporabniško izkušnjo in povečano produktivnost. V preteklosti so organizacije v veliki meri uporabljale zunanje izvajanje za izboljšanje zalednih aktivnosti in zmanjšanje stroškov, danes pa zunanje izvajanje predvsem predstavlja konkurenčno prednost pri tehnološki transformaciji in avtomatizaciji podjetij ter omogoča doseganje najvišje stopnje rasti z agilnim poslovnim modelom.

Deloitte ta mesec nadaljuje z globalno serijo dogodkov za vodstvene delavce na temo digitalne transformacije, in sicer vloge robotike in rešitev v oblaku pri zunanjem izvajanju. O rezultatih ankete s ključnimi ugotovitvami v angleščini si lahko preberete tukaj.

Kontakt

Maja Kunstelj
Poslovno svetovanje
mkunstelj@deloittece.com
M: 051 379 269

Notranja revizija

Načrtovanje notranjih revizij v sektorju finančnih storitev.

Notranja revizija, kot storitev zagotavljanja kakovosti in skladnosti internih procesov s predpisanimi pravili, se mora biti sposobna hitro prilagajati na spremembe v poslovnem okolju.
V sektorju finančnih storitev se v prihodnosti obetajo velike spremembe poslovnega okolja, zato smo v Deloittu pripravili poročilo, ki obravnava tematiko načrtovanja notranjih revizij v luči prihajajočih sprememb. Poročilo zajema celovit pregled novosti po posameznih področjih znotraj finančnega sektorja (zavarovalništvo, bančništvo na drobno itd.), izpostavljena pa so tudi ključna področja delovanja finančnih institucij (npr. področje tehnologije in upravljanja s tveganji), ki si zaslužijo večjo pozornost pri pripravi načrtov internih revizij v prihodnjem letu.

Vabljeni k branju celotnega poročila, ki ga najdete na tej povezavi.

Katarina Kadunc
Direktorica v reviziji
kkadunc@deloittece.com
M: 051 335 452

Ali ste našli kaj uporabnega?