Novice

Zanimivosti iz finančnega sveta

Finančne novičke, October 2014

Pozdravljeni,

od naših zadnjih finančnih novičk se je zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov na področju Enotnega mehanizma nadzora (EMN), vključno za izdajo pojasnil ECB glede razkritja rezultatov pregleda kakovosti terjatev ter nasvetov EBA glede smernic za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Več informacij o vsem tem boste izvedeli v nadaljevanju tokratnega novičnika.

Enotni mehanizem nadzora – novosti

Zadnji dogodki
 • ECB je izdala obvestilo o razkrivanju rezultatov celovite ocene:

- Po objavi rezultatov pozno oktobra bodo podkapitalizirane banke imele dva tedna časa za predložitev kapitalskega načrtaECB pri tem poudarja, da mora biti kapitalski primanjkljaj pokrit pretežno z izdajo kapitalskih instrumentov navadnega lastniškega kapitala Tier 1, s prodajo sredstev ali zadržanim dobičkom pa samo v določenih okoliščinah. Zmanjšanje tveganju prilagojenih sredstev zaradi sprememb modela tveganj na splošno ne bo veljalo kot ustrezno za obravnavanje kapitalskega primanjkljaja.

- T. i. združevanje pregledov kakovosti terjatev (asset quality review) in stresnih testov Evropskega bančnega organa še ni dokončano.

- Poleg omenjenega obvestila je ECB objavila tudi končne obrazce za razkritje rezultatov stresnih testov.

 • Svet EU je ponovno poudaril svoje stališče do obravnavanja kapitalskega primanjkljaja, in sicer da se bo primanjkljaj financiral iz javnih sredstev šele po izčrpanju zasebnega kapitala ter da bo treba določiti porazdelitev bremena med delničarji in imetniki podrejenega dolga. Svet EU je prav tako potrdil, da bodo morale banke v primeru pomembnih razlik pri vrednotenju terjatev te ugotovitve razkriti.
 • EBA je izdal posvetovalni dokument o do zdaj najobsežnejšem sklopu smernic za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v skladu z direktivo CRD IV. Te smernice bodo predstavljale temelj nadzorne ocene tveganj po EMN:

- Izvajanje teh smernic se bo začelo januarja 2016.

- Določale bodo okvir za štiristopenjsko točkovanje bank v sklopu posamezne analize poslovnega modela, notranje upravljanje in nadzor na ravni institucij, kapitalsko tveganje in kapitalsko ustreznost, tveganje v povezavi z likvidnostjo in financiranjem ter zagotavljanje likvidnosti kot tudi splošno točkovanje. Smernice EBA poleg konkretne razširitve sicer tradicionalno 'kapitalskega' obsega SREP zajemajo tudi jasnejša pričakovanja glede nadzora na številnih področjih, vključno z okviri sprejemljivosti tveganj, upravljanje z likvidnostnimi tveganji in združevanjem podatkov o tveganjih.

- Ocena bo potekala na sorazmerni razporeditvi, pri čemer bodo banke uvrščene v enega od štirih stebrov (tier), odvisno od njihovega morebitnega učinka na finančni sistem.

 • Daniele Nouy, predsednica nadzornega odbora EMN, je v intervjuju razkrila nekaj vpogledov:

- Nekatere banke, ki so vključene v celovito oceno, so bile odstranjene s seznama bank, ki jih bo ECB nadzorovala neposredno (več o tem v naši prejšnji objavi), delno zaradi predhodno nižjega praga pomembnosti (skupnih 27 milijard EUR sredstev v primerjavi s 30 milijardami EUR v Uredbi po EMN). Predmet celovite ocene pa bodo tako omenjene banke kot banke na seznamu.

- Proces nadzora nad bankami v evroobmočju bo še naprej potekal od spodaj navzgor. Pri pomembnejših bankah bodo 90 % nadzorniških skupin sestavljali domači strokovnjaki.

- Prihajajoče spremembe bančne ureditve in nadzora EU bodo preoblikovale bančni svet. Poslovni modeli bodo postavljeni na preizkušnjo, pri čemer bosta vzdržljivost dobičkonosnosti in poslovnih modelov igrala pomembno vlogo.

Naslednji koraki

 • Drugi krog selekcije nadzorniškega osebja (okoli 300): V teku.
 • Tričetrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji: začetek avgusta 2014.
 • Notranja pravila ECB glede ločevanja funkcij in izmenjave podatkov: poletje 2014.
 • Dokončanje osnutka seznama pomembnih bank: Do 4. 9. 2014.
 • Odločitev ECB o določitvi članov Upravnega odbora za pregled: september 2014.
 • Pregled delnih in predhodnih rezultatov pregledov kakovosti terjatev in obremenitvenih testov (vključno z elementi združitve obeh postopkov): september / oktober 2014.
 • Objava priročnika ECB za nadzorniške prakse: pred koncem oktobra 2014.
 • Končna uredba ECB o nadomestilih za nadzor: oktober 2014.
 • Rezultati celovite ocene: druga polovica oktobra 2014.
 • Četrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji: november 2014.

Začetek nadzorniških dejavnosti: 4. november 2014.

Novosti v bančnem sektorju in sektorju vrednostnih papirjev

Na podlagi najnovejše izdaje MSRP 9 bodo morale banke sprejeti nov model pričakovane izgube in spremembe razvrstitve finančnih sredstev.

Več o tem boste našli v publikaciji v angleškem jeziku na tej povezavi.
 

Koristno branje

 • Od učenca do strokovnjaka: Inovacijske strategije na področju finančnih storitev na drobno

Kako lahko banke namesto posnemovalci postanejo pionirji na že zasičenem trgu? Ali res morajo znižati cene svojih izdelkov in storitev ali je modreje, če jih izboljšajo z ustvarjanjem necenovne vrednosti?

Več o tem

 • Izboljšanje donosnosti depozitov

V tokratni izdaji novičk vam razkrivamo, kako obsežen in analitično podprt pristop k izboljšanju donosnosti in rasti depozitov finančnim institucijam lahko pomaga donosnost izboljšati, ohraniti in hkrati povečati rast depozitov in zadržati stranke.

Več o tem
 

Obeti bančnega sektorja v Srednji Evropi

Slovenske banke postopoma okrevajo od recesije
 • Slovenija je v fazi postopnega okrevanja od recesije in beleži koristi projektov, ki jih financira EU, ter čistega izvoza. Obeti za rast slovenskega BDP v bližnji prihodnosti so pod povprečjem v primerjavi z ostalimi srednjeevropskimi državami.
 • Stopnja zadolževanja v primerjavi z lanskim letom pada: opazno je znižanje tako pri posojilih gospodarskim družbam (-12,5 %) kot fizičnim osebam (-2,2 %), vendar strokovnjaki pričakujejo upočasnitev tega trenda. Postopen preobrat odobravanja posojil fizičnim osebam naj bi leta 2016 prinesel stabilnost.
 • S prenosom terjatev na DUTB naj bi se stopnja nedonosnih posojil letos še dodatno znižala. Zmanjšanje neplačil in napredek pri postopkih prestrukturiranja/odpisa dolgov podjetij bo naslednje leto prineslo dodatno znižanje slabih posojil.
 • S čiščenjem bilanc in dokapitalizacijo si bančni sektor po veliki izgubi iz leta 2013 utira pot k okrevanju. Donosa letos ne gre pričakovati, vendar naj bi se donosnost kapitala (ROE) v obdobju 2015–2016 povzpela na 1,3 do 3,7%.

To so ključne ugotovitve letošnjega Deloittovega poročila Obeti bančnega sektorja v Srednji Evropi. Ločnica sever-jug na poti okrevanja, ki analizira poslovanje in napovedi največjih 10 bank iz osmih držav Srednje Evrope: na Češkem, Hrvaškem, Poljskem in Slovaškem ter v Bolgariji, Romuniji, v Sloveniji in na Madžarskem. Poročilo sicer ugotavlja, da je mogoče šest let po začetku finančne krize trditi, da so obeti za razvoj bančnega sektorja pozitivni v vsej regiji, čeprav ostajajo opazne razlike med državami na severu (Češka, Poljska in Slovaška) in jugu (Bolgarija, Romunija, Slovenija, Hrvaška in Madžarska).

 

Več o tem je na voljo na tej povezavi. Celotno poročilo v angleškem jeziku pa najdete tukaj.
 

Deloitte akademija 2014/2015

Naj vaše znanje raste!

V Deloittu vam pomagamo biti močnejši – z novimi znanji s področja računovodstva, davkov,

korporativnega upravljanja in drugih aktualnih področij, ki jih lahko osvojite na naših izobraževanjih. Izobraževanja pripravljajo naši strokovnjaki v sodelovanju z zunanjimi predavatelji in organizacijami.

Prepričani smo, da boste v ponudbi novih programov Deloitte akademije tudi v novi sezoni našli nekaj zase!

Pregled izobraževanj in vse ostale informacije o Deloitte akademiji najdete v priponki.
 

Ali ste našli kaj uporabnega?