Novice

Finančne novičke

September 2018

Za vas smo zbrali nekaj zanimivih novic s finančnega področja. V nadaljevanju lahko najdete gradivo za tretji sestanek Tranzicijske delovne skupine za zavarovalne pogodbe, Deloittovo študijo obetov za bančno industrijo v letu 2018 ter poročili ECB in BCBS o odstopanjih od standarda BCBS 239. Ponujamo vam tudi informacije glede OPMSRP 23, ki stopi v veljavo 1.1.2019 in poročilo o tem kako umetna inteligenca spreminja finančni svet. Na koncu vas obvestimo o 3.modulu Adriatic Financial Crime akademije, o katerem boste vse podrobnosti prejeli v prihodnjih dneh.

Dogodki na področju MSRP 17

Na voljo so gradiva za tretji sestanek Tranzicijske delovne skupine za zavarovalne pogodbe (TRG).

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je objavil gradivo za tretji sestanek Tranzicijske delovne skupine za zavarovalne pogodbe.

Na sestanku, ki bo potekal od srede, 26. do četrtka, 27. septembra, bodo med drugim obravnavane naslednje tematike:

  • Zavarovalno tveganje, ki je posledica škodnega dogodka;
  • Določanje diskontnih stopenj po top-down pristopu;
  • Provizije pozavarovalnih pogodb in naknadna povečanja limitov;
  • Denarni tokovi, ki so ob pripoznanju izven meja pogodbenih obveznosti;
  • Amortizacija sklepalnih stroškov;
  • Skupinska zavarovanja.

Več informacij in vse obravnavane tematike najdete na spletni strani Odbora, kjer je objavljenih enajst dokumentov za razpravo.

Vabljeni, da si na spodnji povezavi prenesete povzetek gradiv, ki smo ga za vas pripravili v Deloitte-u.

Kontakt

Vesna Pavlovic
Actuarial & Insurance Solutions
vepavlovic@deloittece.com
M: 031 783 582

 

Strategy and Operations

Letošnje leto bo finančno industrijo zaznamovalo kot leto strateške osredotočenosti na preobrazbo institucij v tehnološko moderne in operativno agilne ponudnike storitev za stranke. Porast sodelovanja tradicionalnih finančnih institucij, predvsem bank, z zagonskimi podjetji na področju finančne tehnologije (t.i. FinTechs) je spodbudilo trend strateškega poudarka na razumevanju trgov in strank, kar se je odrazilo v večji osredotočenosti na stranke (t.i. customer centricity) in težnji k personalizaciji (t.i. custom made) storitev. Več, si lahko preberete v Deloitte študiji obetov za bančno industrijo v letu 2018.

Kontakt

Maja Kunstelj
Poslovno svetovanje
mkunstelj@deloittece.com
M: 051 379 269

Risk and Regulatory

V maju in juniju 2018 sta Evropska Centralna Banka (ECB) in Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) objavili poročili na temo napredka na področju skladnosti s principi BCBS za učinkovito zbiranje in poročanje podatkov o tveganjih v finančnih institucijah.
Cilj standarda BCBS 239, ki je sestavljen iz štirinajstih principov, je okrepiti sposobnosti komercialnih bank na področju zbiranja in poročanja podatkov o tveganjih. Standard je bil objavljen v januarju leta 2013 in je za t.i. G-SIB institucije v veljavi od leta 2016 naprej. Poročili ECB in BCBS ugotavljata, da se po dveh letih, odkar je standard stopil v veljavo, v praksi še vedno pojavljajo velika odstopanja od standarda, predvsem na področjih upravljanja s podatki in podporne IT infrastrukture.

Celotni članek v angleščini si lahko preberete tukaj.

Kontakt

Tadej Recek
Regulativa za finančni sektor
trecek@deloittece.com
M: 031 409 652

Računovodski standardi

S 1.1.2019 v veljavo vstopa OPMSRP 23, ki bo prinesel dodatne novosti na področju računovodske obravnave davkov. Odbor je preko novega pojasnila natančneje predpisal način, kako določiti davčni položaj in pripoznati rezervacije v primerih, ko obstaja negotovost glede pravilnosti obravnave davka na dobiček.

Podrobnejše informacije glede OPMSRP 23 najdete v brošuri, ki je objavljena na tej povezavi.

Kontakt

Katarina Kadunc
Direktorica v reviziji
kkadunc@deloittece.com
M: 051 335 452

Kako umetna inteligenca spreminja finančni svet

Medtem, ko umetna inteligenca spreminja tradicionalne načine delovanja finančnih institucij - s tem ko spreminja strateške prioritete in spreobrača konkurenčne dinamike finančnega sektorja – se sprašujemo, kako lahko finančne institucije bolje izkoristijo umetno inteligenco in se tako bolje pripravijo na prihodnost?

Poročilo World Economic Forum-a in Deloitte-a z naslovom “The New Physics of Financial Services” preučuje strateške, operativne, regulatorne in družbene implikacije umetne intelligence na sektor finančnih storitev, jih pojasnjuje in finančnim institucijam pomaga s pogledom naprej.

Kontakt

Aleš Behram
Assistant Director, Deloitte Forenzika
abehram@deloittece.com
M: 041 691 546

3. modul Adriatics Financal Crime Academy bo potekal 13.11.2018.

Vabimo vas, da se udeležite 3. modula Adriatics Financial Crime akademije, ki ga organizira Deloitte Slovenija v sodelovanju z R.U.R. d.o.o.

Tudi tokrat bodo z nami priznani strokovnjaki, ki vam bodo povedali več o najnovejših regulatornih trendih in praksah na področju preprečevanja finančnega kriminala. Svoje znanje in izkušnje bodo tokrat z nami delili Alexander Nagy, Gorazd Ocvirk, Klaudijo Stroligo, Drago Kos, Bojan Geršak in Aleksandra Čargo.

Kontakt

Nejc Korošec
Svetovalec, Deloitte Forenzika
nkorosec@deloittece.com
M: 041 788 650

Ali ste našli kaj uporabnega?