Novice

Finančne novičke - Zanimivosti iz finančnega sveta 

Arhiv

2016

Finančne novičke, oktober 2016
EBA objavil smernice za usklajeno rabo opredelitve neplačila

Finančne novičke, jul 2016
Višja stopnja upravljanja s kibernetskimi tveganji - Pameten pristop k poročanju - Novi standard IRRBB - Deloittova raziskava o bančnem nadzoru v evroobmočju za leto 2016 - AnaCredit – podrobne informacije o bančnih posojilih

Finančne novičke, junij 2016
Anketa o MSRP 9 med svetovnimi bankami: Obseg predvidenih stroškov za uvedbo MSRP 9 še raste
 

2015

Finančne novičke, december 2015
-Deloitte še naprej med vodilnimi ponudniki storitev za bančni sektor
-Revolucija plačilnega prometa – novi izzivi poslovanja s prebivalstvom
-(Nenehni) preboji na področju zaznavanja tveganj
-Ali znajo banke pritegniti prave talente?
-Digitalne inovacije za boljšo izkušnjo zavarovalniških strank
-Blockchain Techology
-IDC je Deloitte razglasil za nesporno najboljšega svetovalca za obvladovanje tveganj na svetu

Finančne novičke, september 2015
-Deloitte in Svetovni gospodarski forum (WEF) o disruptivnih inovacijah
-Izzivi finančnih direktorjev
-Notranja revizija in tveganje vedenja
-Globalni gospodarski obeti za tretje četrtletje 2015
-MSRP 9 – Finančni inštrumenti

Finančne novičke, Januar 2015
- Vplivi sprememb zakonodaje in ostalih tveganj na podjetja
- Področja, na katera bodo banke v letu 2015 najbolj pozorne
- Tveganje ugleda podjetij
- Upad zanimanja za zavarovalništvo, denar v bančništvu ni več najpomembnejši dejavnik

2014

Finančne novičke, November 2014
Študija o slabih posojilih (NPL), SSM: Enotni mehanizem nadzora – novosti, Gartner je Deloitte razglasil za prvaka na področju upravljanja s tveganji, Talenti v bančništvu, Izboljšanje ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU ...

Finančne novičke, Oktober 2014   
Združenje Insurance Europe - Ključna dejstva o evropskem zavarovalniškem trgu za leto 2013...

Finančne novičke, Oktober 2014     
Enotni mehanizem nadzora – Novosti v bančnem sektorju in sektorju vrednostnih papirjev...

Finančne novičke, Julij 2014
Kako tehnologija ogroža tradicionalni evropski model bančništva na drobno - Enotni mehanizem nadzora in kapitalska vrzel..

Finančne novičke, Junij 2014
Enotni mehanizem nadzora (EMN) - Enotni mehanizem nadzora (EMN) - Vroče teme za notranje revizorje v sektorju finančnih storitev

Finančne novičke, April 2014
EP – nov zajeten sveženj predpisov za finančni sektor - EP – nov zajeten sveženj predpisov za finančni sektor - Strukturna reforma bančništva EU | Prerazporeditev delčkov...

Finančne novičke, Januar 2014
Vroče revizijske teme ob koncu leta - Mejne vrednosti - Demistifikacija vpliva analitike za sektor finančnih storitev


2013

Finančne novičke, November 2013
Enotni mehanizem nadzora (SSM) - Usklajevanje tveganj in doseganja vrednosti za delničarje

Ali ste našli kaj koristno?

Related topics