Global IFRS Insurance Survey 2018

Vpogled

Globalna raziskava zavarovalništva in MSRP 2018

V pričakovanju leta 2021: Zavarovalnice se pripravljajo na uvedbo MSRP 17

Cilj najnovejše Deloittove raziskave na področju zavarovalništva in MSRP pod naslovom V pričakovanju leta 2021: Zavarovalnice se pripravljajo na uvedbo MSRP 17 je bil, da izčrpno preuči tako odzive zavarovalnic na nova pravila, kot tudi njihovo dojemanje obsega in zapletenosti velike regulatorne spremembe ter potreben čas za vzpostavitev sistema za doseganje skladnosti.

Ključne ugotovitve najnovejše globalne in neodvisne analize priprav zavarovalnic na MSRP 17, ki jo je za Deloitte opravil Economist Intelligence Unit (EIU), so naslednje:

 • Časa za priprave je ravno dovolj
  Globalne zavarovalnice so zadržano prepričane, da bodo do datuma uvedbe pripravljene. Kar 90 odstotkov jih je izrazilo prepričanje, da bodo do 1. januarja 2021 dosegli skladnost, od tega jih je 45 odstotkov trdno prepričanih, da bodo vse izvedli pravočasno, pri čemer so s 60 odstotki nadpovprečno prepričane zdravstvene zavarovalnice, najbolj previdne pa so življenjske zavarovalnice s 37 odstotki. Regionalno gledano je Evropa v primerjavi z drugimi regijami bolj prepričana v pravočasno izvedbo in skladnost.
 • Potrebne so tehnološke nadgradnje
  Kar 87 odstotkov zavarovalnic meni, da bodo za zajem novih podatkov in pripravo izračunov, potrebnih za zagotavljanje skladnosti, potrebne tehnološke nadgradnje njihovih sistemov. Kot največji tehnološki izziv navajajo zajem vhodnih podatkov.
 • Načrtovani stroški uvedbe so visoki
  Večina zavarovalnic je določila pričakovanja in načrte glede stroškov. Rezultati kažejo, da načrtovani stroški močno presegajo pričakovane stroške iz leta 2013. Kar 35 odstotkov zavarovalnic pričakuje, da bodo za doseganje skladnosti porabili preko 50 milijonov evrov. Pred petimi leti je tako visoke stroške pričakovalo zgolj 7 odstotkov.
 • Zavarovalnice menijo, da bodo koristi večje od stroškov
  Kar 93 odstotkov globalnih zavarovalnic meni, da bodo koristi uvedbe MSRP 17 večje od stroškov za doseganje skladnosti. Leta 2013 je bilo takšnega mnenja 21 odstotkov zavarovalnic. Na splošno navajajo naslednje tri najpomembnejše koristi:
  1. računovodski izkazi, ki bolje odražajo poslovne rezultate,
  2. lažji dostop do kapitalskih trgov in
  3. izboljšane informacije za zasnovo produktov.
 • Povpraševanje po aktuarskih in računovodskih znanjih bo veliko, pomembna bo veščina sodelovanja
  Zavarovalnice so navedle, da je veščina sodelovanja enako pomembna kot aktuarske veščine. Veliko jih je dejalo, da si bodo prizadevali za večjo integracijo finančnega in aktuarskega oddelka z drugimi oddelki. Poročali so, da so največ težav imeli pri iskanju primerno usposobljenih aktuarjev in računovodij.
Global IFRS Insurance Survey 2018 (Globalna raziskava zavarovalništva in MSRP 2018)

O raziskavi

Deloitte je najel EIU, da v februarju in marcu 2018 izvede globalno raziskavo med 340 direktorji v zavarovalnicah ter pridobi mnenja več panožnih strokovnjakov in mnenja zavarovalnic glede obsega in zapletenosti uvedbe.

Raziskava je zajela 12 držav v Aziji, Evropi in Severni Ameriki ter številne življenjske, zdravstvene, premoženjske in kompozitne zavarovalnice ter pozavarovalnice. Raznolikost zavarovalnic glede na velikost, merjeno z obsegom obračunanih premij, zagotavlja, da so ugotovitve relevantne za vse zavarovalnice, ki bodo morale poslovati v skladu z MSRP.

To je tretja raziskava v sklopu raziskav Deloitta in EIU na temo spremljanja globalnega zavarovalništva na poti do uvedbe MSRP 17 in sledi raziskavi pod naslovom Winning the waiting game?, objavljeni leta 2012, in raziskavi pod naslovom Gaining momentum, objavljeni po objavi drugega osnutka za razpravo UOMRS junija 2013 za zavarovalniške pogodbe, sicer predhodnika MSRP 17.

Ali ste našli kaj uporabnega?