O nas

Naša ekipa

German desk

S pomočjo naših svetovalcev boste spoznali slovensko poslovno kulturo in poslovno okolje ter uspešno premagovali pravne in jezikovne ovire.

Tjaša Smola

BPS Manager / pooblaščeni revizor

Tjaša vodi oddelek BPS, Business Process Solutions, ki deluje v okviru davčnega oddelka v družbi Deloitte. Študirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, trenutno končuje doktorski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu za revizijo je pridobila strokovni naziv pooblaščeni revizor ter notranji revizor. S področja financ, računovodstva, davkov, poslovnih procesov, skrbnih pregledov podjetij, ima več kot 20 let delovnih izkušenj.

V svoji karieri se je poleg poznavanja računovodskih standardov in standardov mednarodnega računovodskega poročanja, davčne zakonodaje in zakonodaje, ki ureja poslovanje podjetij, specializirala tudi na področju kontrolnega okolja podjetij ter obvladovanja tveganj, poznavanja podjetij in finančnih institucij z vidika vodenja, organiziranja in nadzorovanja poslovnih procesov, notranjih kontrol, ocen obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, racionalizacija stroškov poslovanja, opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev, vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega načrtovanja poslovanja, poenotenje ključnih kazalnikov uspešnosti v različnih oddelkih ter vpeljavo sistema uravnoteženih kazalnikov za celotno podjetje. Prav tako aktivno sodeluje pri skrbnih pregledih tujih podjetij.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada nemški in hrvaški jezik.

Kontakt

Mag. Tjaša Smola
BPS Manager / pooblaščeni revizor
+386 (0)1 3072 900
tsmola@deloittece.com

Andreja Škofič Klanjšček

Partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja

Andreja ima več kot 18 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 13 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.

Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada tudi nemški in hrvaški jezik, hkrati pa je avtorica številnih člankov v strokovnih publikacijah.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Vodja oddelka za davčno svetovanje
+386 31 641 254
askofic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?