O nas

Naša ekipa

German desk

S pomočjo naših svetovalcev boste spoznali slovensko poslovno kulturo in poslovno okolje ter uspešno premagovali pravne in jezikovne ovire.

Andreja Škofič Klanjšček

Partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja

Andreja ima več kot 18 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 13 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.

Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada tudi nemški in hrvaški jezik, hkrati pa je avtorica številnih člankov v strokovnih publikacijah.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Vodja oddelka za davčno svetovanje
+386 31 641 254
askofic@deloittece.com

Tjaša Smola

BPS Manager / pooblaščeni revizor

Tjaša vodi oddelek BPS, Business Process Solutions, ki deluje v okviru davčnega oddelka v družbi Deloitte. Študirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, trenutno končuje doktorski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu za revizijo je pridobila strokovni naziv pooblaščeni revizor ter notranji revizor. S področja financ, računovodstva, davkov, poslovnih procesov, skrbnih pregledov podjetij, ima več kot 20 let delovnih izkušenj.

V svoji karieri se je poleg poznavanja računovodskih standardov in standardov mednarodnega računovodskega poročanja, davčne zakonodaje in zakonodaje, ki ureja poslovanje podjetij, specializirala tudi na področju kontrolnega okolja podjetij ter obvladovanja tveganj, poznavanja podjetij in finančnih institucij z vidika vodenja, organiziranja in nadzorovanja poslovnih procesov, notranjih kontrol, ocen obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, racionalizacija stroškov poslovanja, opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev, vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega načrtovanja poslovanja, poenotenje ključnih kazalnikov uspešnosti v različnih oddelkih ter vpeljavo sistema uravnoteženih kazalnikov za celotno podjetje. Prav tako aktivno sodeluje pri skrbnih pregledih tujih podjetij.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada nemški in hrvaški jezik.

Kontakt

Mag. Tjaša Smola
BPS Manager / pooblaščeni revizor
+386 (0)1 3072 900
tsmola@deloittece.com

Tadej Recek

Vodja projektov na področju tveganj in dogovorjenih postopkov

Tadej Recek je vodja projektov v Deloitte reviziji. Svojo profesionalno pot je kot revizor začel v Deloittu leta 2012, kasneje je pa kot analitik nato pa kot vodja oddelka poročanja in kontrolinga bil zaposlen na eni izmed mednarodnih bank v Sloveniji.

Diplomiral je na Ekonomsko Poslovni fakulteti v Mariboru, magistriral pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Tadej je zadolžen za projekte povezane z regulativo v finančnem sektorju, sodeluje in vodi pa tudi projekte, ki se nanašajo na izvedbo dogovorjenih postopkov za ostale gospodarske družbe. Kot revizor v Deloittu je sodeloval pri revizijah računovodskih izkazov družb Cinkarna Celje, Pošta Slovenija, skupina Hidria, Mercator, Elan, itd. Kot analitik in kasneje tudi vodja oddelka na banki pa je pridobil bogate izkušnje pri obdelavi in poročanju velike količine podatkov, vodenju projektov interne optimizacije dela ter sodelovanja z matično družbo v tujini.

Med njegove ključne kvalifikacije na njegovem trenutnem področju dela med drugim spadajo tudi skupina NLB, Brüll Kallmus Bank, DUTB ter druge institucije v finančnem sektorju.

Tekoče govori angleško in hrvaško.

Kontakt

Tadej Recek, mag. ekonomije
Vodja projektov na področju tveganj in dogovorjenih postopkov
+386 (0)1 3072 900
trecek@deloittece.com

Gorazd Ocvirk

Director, Consulting

Kontakt

Gorazd Ocvirk
Director, Consulting
+386 (0)1 3072 900
gocvirk@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?