A comparative look at dismissal costs and issues across Europe

Perspektive

Gospodarsko pravo

Deloitte Legal

Dinamično tržno okolje in globalizacija poslovanja prinašata številne izzive in nove možnosti poslovnih rešitev. Da bi podjetja ostala konkurenčna, se morajo nenehno prilagajati razmeram na trgu in v ta namen reorganizirati svoj statusno-pravni ustroj.

Poslovne aktivnosti vsakega gospodarskega subjekta morajo biti transparentne in v skladu z veljavno zakonodajo. Pravni pregled omogoča podrobno seznanitev s stanjem podjetja s strani neodvisnega in objektivnega izvajalca ter zmanjšuje rizike na številnih področjih.

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firm affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.

Ali ste našli kaj uporabnega?