Novice

Novela ZPP-E: Modernizacija pravdnega postopka

Državni zbor je dne 17. februarja 2017 sprejel novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), katere cilj je poenostavitev, racionalizacija in pospešitev postopka, uskladitev postopka z novejšimi svetovnimi trendi ter poenotenje sodne prakse. Navedene cilje novela zakona rešuje predvsem tako, da:

  • krepi avtoriteto oziroma položaj sodnika (npr. sodnik sprejme program vodenja postopka in časovni načrt poteka postopka; sodnik lahko stranke spodbudi, da ne vztrajajo pri očitno neutemeljeni pritožbi),
  • sodnike razbremenjuje dodatnih in nesodniških opravil (npr. dodatna sodniška opravila se prenaša na strokovne sodelavce in sodniške pomočnike; sodnik odloča le o temelju povračila stroškov (t.j. kdo je dolžan stroške povrniti in v kolikšnem delu, ne pa v kakšni višini),
  • spreminja pravila, ki urejajo vloge strank in postopek dokazovanja (npr. omejitev števila pripravljalnih vlog; obveznost razkritja poslovnih skrivnosti in listin).

Pomembnejša rešitev novele je tudi odprava t.i. dovoljene revizije (če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 eurov) in širitev razlogov za dopuščeno revizijo (če jo vrhovno sodišče dopusti - ne glede na vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe). Navedeno pomeni, da vrhovno sodišče ne bo več presojalo odločitev v vsakem posamičnem primeru (kjer stranke zasledujejo predvsem svoj individualni interes), ampak bo odločalo le o pomembnejših vprašanjih, ki služijo javnemu interesu poenotenja sodne prakse in razvoju prava.

ZPP iz leta 1999 je bil doslej noveliran štirikrat (2002, 2004, 2007 in 2008), večinski namen vseh sprejetih zakonskih novel pa je bila ureditev pravdnega postopka na način, ki bi postopke pospešila (npr. uvedba poravnalnega naroka, informatizacija pravdnega postopka, ipd.).

Novela ZPP-E se bo sicer začela uporabljati šest mesecev po njeni uveljavitvi, torej v sredini avgusta 2017.

Ali ste našli kaj uporabnega?