Storitve

Delovno pravo

Deloitte Legal

Delovno pravo

Delovno pravo je specifična pravna panoga. Delovna zakonodaja ščiti delavca kot šibkejšo stranko v razmerju do delodajalca.

Delovni spori v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja lahko delodajalcem povzročijo izredno veliko škodo.

Zelo priporočljivo je, da si družba že v začetku sklenitve delovnega razmerja s posameznim delavcem postavi pravila, saj je veliko lažje reševati morebitne kasneje nastale konflikte med delavcem in delodajalcem.

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.