Rešitve

Brexit

Storitve

Ocena možnih pravnih posledic Brexita

Pregled sedanje pravne strukture podjetja, z namenom zagotovitve ocene vpliva različnih scenarijev Brexita in možnih odzivov nanj, ob upoštevanju različnih vidikov prava, vključno s področji:

 • Zaposlovanje
 • IP in varstvo osebnih podatkov
 • Konkurenčno pravo
 • Nepremičninsko svetovanje
 • Globalna trgovina
 • Subvencije
 • Skladnost
 • Carine

Vprašanja implementacije

Pogajanja z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, kot so delavski sveti, sindikati, zaposleni.

 • Dovoljenja regulatorjev
 • Priprava dokumentacije
 • Vloge in registracije

Kako lahko Deloitte Legal pomaga strankam

 • Pravna vprašanja so jedrni del priprave strategije za praktično izvajanje Brexita.
 • Deloitte in Deloitte Legal lahko nudita podporo stranki skozi celoten proces z namenom ustrezne priprave na Brexit.
 • Učinkovito in usklajeno davčno, svetovalno in pravno svetovanje pomaga družbam pripraviti strategije, ki omogočajo optimalno pripravo na posledice Brexita.