Storitve

Civilno pravo

Deloitte Legal

Civilno pravo

V praksi smo se nemalokrat prepričali, da pravni posli neposredno vplivajo na davčne obveznosti družbe in s tega vidika ni vseeno s kakšno pravno formo (obliko) pogodbeni stranki opredelita medsebojno razmerje. S pravilno izbiro oblike pogodbe je poslovanje družbe nedvomno možno optimizirati

Načelo avtonomije omogoča subjektom, da identično dejansko stanje uredijo z različnimi pravnimi podlagami, posledica slednjih pa so različni pravni in davčni učinki. V konkretni situaciji je potrebno izbrati ustrezno pravno podlago in medsebojno razmerje urediti kar najbolj optimalno z davčnega vidika.

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.