Rešitve

Energetika in naravni viri

Pravni strokovnjaki družbe Deloitte širom celega sveta nudijo storitve v industriji energije in naravnih virov. Specializirani so za različna področja industrije, kot so nafta in plin, energija, voda, rudarstvo, pomorstvo in pristanišča.

Storitve

 • M&A svetovanje in pravni skrbni pregled v zvezi s transakcijami M&A, zlasti pri pridobitvi delnic podjetij, ki imajo v lasti obrate za obnovljive vire energije (npr. veter, biomasa):
  • Pomoč pri pogajanjih;
  • Pravni skrbni pregledi;
  • Priprava M&A dokumentacije (letter of intent, standstill agreement, SPA itd.);
  • Svetovanje pri zaključku aktivnosti;
  • M&A svetovanje za primere morebitne škode.
 • Pomoč pri financiranju podjetij.
 • Trgovinski sporazumi: priprava/pregled sporazumov, vključno s sporazumi o storitvah, dobavi in sodelovanju s sklicevanjem na vsa pomembna področja dejavnosti (npr. EPC ter O&M sporazumi).
 • Regulativne dejavnosti: priprava tržnih poročil o željenih področjih (npr. plin, električna energija, obnovljivi viri energije) ali tržnih segmentih, z namenom izpolnitve pravnih zahtev za vstop in delovanje na željenem trgu (regulativni okvir, infrastruktura, pridobitev okolijskih dovoljenj).
 • Dodatne storitve Deloitte: sodelovanje z drugimi oddelki Deloitte, z namenom razvoja rešitev za stranke na globalni ravni (davki, računovodstvo, finančno in poslovno svetovanje).
 • Svetovanje na področju delovnega prava in pokojninskih sistemov ter pravne storitve za stranke GES v industriji energetike in naravnih virov.
 • Pomoč pri pridobitvi in priznavanju licenc ter zastopanje v postopkih za izdajo dovoljenja pred javnimi organi.