Rešitve

Mediji in telekomunikacije

Strokovnjaki za tehnologijo, medije in telekomunikacije v podjetju Deloitte Legal se ukvarjajo s strankami, ki imajo različne pravne zahteve, povezane s tehnologijo, kot so strojna oprema, programska oprema, internet, tehnološke storitve in „clean-tech“.

loitte Legal je specializiran tudi za medijske pravne zadeve v zvezi z oglaševanjem, trženjem, oddajanjem, elektronskimi igrami, informacijskimi storitvami, filmi, glasbo in spletnimi mediji; kot tudi za telekomunikacijsko industrijo v žični, brezžični, satelitski in telekomunikacijski opremi.

Storitve

 • Čezmejne združitve in prevzemi
 • Prestrukturiranje podjetij, PE, skupna vlaganja (joint venture)
 • Zunanje izvajanje storitev (Outsourcing)
 • Zaposlovanje (individualno, kolektivno)
 • Pokojnine in prejemki
 • Mobilnost, priseljevanje
 • Upravljanje dobavne verige
 • Distribucija
 • Nepremičninsko svetovanje
 • Intelektualna lastnina ter (nepoštena) konkurenca
 • Skladnost poslovanja
 • Regulativne dejavnosti ter javni sektor