Rešitve

Nepremičninsko svetovanje

Deloitte Legal s široko paleto storitev služi strankam v nepremičninskem sektorju v državah po vsem svetu. Številne pravne pisarne družbe Deloitte služijo največjim industrijskim skladom in nepremičninskim družbam, gradbenim in inženirskim podjetjem ter vlagateljem v nepremičnine.

Ekipo Deloitte Legal sestavljajo odvetniki, pravni svetovalci in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pravnimi zadevami na področju nepremičninskega svetovanja. Skupina je zelo dobro povezana in zajema skoraj 8.000 predanih strokovnjakov v več kot 40 državah.

Storitve

  • Transakcije v zvezi z nepremičninskimi posli in skrbnimi pregledi;
  • Prestrukturiranje lastništva;
  • Financiranje in sindiciranje;
  • Najemni in podnajemni sporazumi;
  • Registracijske storitve;
  • Razvoj, gradnja in načrtovanje.