Rešitve

Poslovna celovitost

Regulatorni okvir za korporacije in vodstva podjetij postaja vse bolj zapleten.

Deloitte Legal zaznava prakso širjenja odgovornosti za neskladno ali celo penalizirano aktivnost tudi na odgovorne osebe gospodarskih družb.

Vodstveni delavci se pogosto soočajo z osebno odgovornostjo za dejanja podjetja ali zaposlenih.

Prilagajati se morajo povečanemu nadzoru in s tem prilagajati obvladovanje pravnih tveganj pri poslovanju podjetij.

Desetletje novih pritiskov na direktorje

Strokovnjaki za poslovno integriteto Deloitte Legal pomagajo družbam in njihovemu vodstvu pri izpolnjevanju vse bolj zapletenega in vedno bolj razširjenega spleta pravil, predpisov in načel.

Naše rešitve

Deloitte Legal je zavezan k sodelovanju s celotno globalno mrežo Deloitte, saj le tako lahko strankam omogoči interdisciplinarno strokovno znanje in izkušnje, ki jih nudi pri razvoju oziroma zagotavljanju poslovne skladnosti celotne organizacije.

Storitve za podporo reševanju sporov
Deloitte strokovnjaki izvajajo preizkušene metode, ki vključujejo obsežne izkušnje forenzičnih, IT-forenzičnih in pravnih služb našega podjetja, z namenom zagotovitve strukturirane in pregledne podpore pri reševanju sporov.

Preiskovalne in forenzične storitve
Sodelovanje izkušene Deloitte Legal ekipe s širokim pravnim znanjem in integrirano globalno mrežo omogoča obvladovanje tudi najbolj zapletenih in zahtevnih preiskovalnih postopkov.

Storitve skladnosti poslovanja
Deloitte Legal strankam zagotavlja storitve pri upravljanju skladnosti poslovanja, s čimer pripravi učinkovite in skladne strukturne politike, postopke in ukrepe.

Storitve za vodstvene delavc
Podpora podjetjem, vodstvenim delavcem in nadzornim svetom pri obravnavanju kazenskega pregona in tveganj odgovornosti z osredotočenostjo na kazensko pravo.