Rešitve

Reorganizacije znotraj skupin

Strokovnjaki družbe Deloitte za korporativne reorganizacije pri svojem delu uporabljajo mrežo partnerskih pisarn ter s tem celovite praktične izkušnje, s čimer strankam nudijo podporo pri razvoju in implementaciji pravnih struktur in poslovnih modelov, z namenom optimalne racionalizacije kompleksnosti, skladnosti poslovanja, upravljanja stroškov in izboljšanja upravljanja s tveganji.

Storitve
  • Uskladitev pravnih struktur s poslovnimi modeli
  • Poenostavitev korporacijske strukture skupin
  • Izvajanje domačih in čezmejnih transakcij
  • Prenos sredstev in poslovnih enot
  • Svetovanje glede strukturnih posledic pri izvajanju ukrepov OECD
  • Vzpostavitev nacionalnih ali regionalnih središč
  • Pretvorba struktur hčerinskih podjetij v podružnice in obratno
  • Integracija po izvedeni združitvi in prevzemu

Organizacija gospodarskih družb predstavlja številne izzive zlasti za mednarodne korporacije.