Rešitve

Varstvo osebnih podatkov

Uredba o varstvu osebnih podatkov je dne 25. maja 2018 spremenila področje varstva osebnih podatkov v EU. Za organizacije to pomeni številne spremembe.

Kaj GDPR prinaša na področje varstva osebnih podatkov za podjetja

GDPR ima takojšnje in dolgoročne učinke na vsa oziroma vsaj na večino podjetij. Deloitte Legal pomaga strankam pri implementaciji GDPR, na naslednji način:

1

Ustrezno upravljanje z osebnimi podatki je bistveno za zagotavljanje skladnosti z GDPR.

Podjetja se morajo zavedati katere osebne podatke obdelujejo in na kakšen način. Orodja za obdelavo osebnih podatkov so splošno dostopna ter bodo v prihodnosti zelo pomembna.

2

Skladnost z GDPR bo podjetjem pomagala zgraditi zaupanje s svojimi strankami in zaščititi osebne podatke.

Upoštevanje GDPR bo podjetjem pomagalo vzpostaviti zaupanje s posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, kar lahko znatno vpliva na pogodbene odnose. Upoštevanje določb GDPR pomaga ublažiti nadzorna tveganja ter ohraniti dobro ime.

3

Implementacija in skladnost z GDPR mora biti prednostna naloga.

Številna načela GDPR so že vključena v EU zakonodajo. V primeru neskladja, ima GDPR prednost, saj je neposredno zavezujoč predpis.

  

Kako vam Deloitte Legal lahko pomaga

Kaj delamo?

Strokovnjaki Deloitte Legal s področja varstva osebnih podatkov pomagajo strankam pri prepoznavanju in upravljanju tveganj in priložnosti, povezanih z osebnimi podatki, kar strankam omogoča, da strateško in taktično odreagirajo na:

  • Izzive pri obdelavi osebnih podatkov, povezane z globalizacijo;
  • Izzive glede implementacije ukrepov za varstvo osebnih podatkov;
  • Različne pravne in regulativne zahteve;
  • Hitro-spreminjajočo se tehnologijo ter širitev poslovanja.
 

Kako delamo?

Deloitte Legal ponuja strankam storitve oziroma podporo v vseh fazah implementacije GDPR v svoje poslovno okolje:

  • Ocena primernosti obstoječih procesov ter priporočila za uskladitev le-teh z GDPR (pregled ustreznosti ukrepov za varstvo osebnih podatkov);
  • Opredelitev pravnih in tehničnih tveganj ter notranjih kontrol v povezavi z varstvom osebnih podatkov (zagotavljanje skladnosti z GDPR);
  • Izvajanje programa prestrukturiranja, izvajanja ter usposabljanja zaposlenih v luči GDPR;
  • Strokovno svetovanje glede interpretacije GDPR;
  • Podporo glede uresničevanja pravic posameznikov, vključno z zunanjim izvajanjem funkcije pooblaščene osebe za varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer).