Novice

Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Javna agencija SPIRIT objavlja javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v majhnih in srednje velikih podjetij v letih 2016 ter 2017 - procesni vavčer, npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, dizajn management, business process management... Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti, ki se bo merila na dan 31.12.2018. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih svetovalnih storitev, in sicer v višini do 50% upravičenih stroškov oz. do 20.000 EUR. Več informacij o pogojih razpisa na tej povezavi.

Ali ste našli kaj uporabnega?