Rešitve

Deloittova analitika

Uporabite logično analizo

Deloitte nudi svetovalne storitve tako korporativnim kupcem kot zasebnim investitorjem skozi celoten proces M&A.

Obdelava celovitih podatkov ni smiselna brez strokovnega znanja in orodij, ki omogočajo, da se jih kar najbolje izkoristi. Napačne razlage vodijo v slabe odločitve, ki lahko sprožijo katastrofalno verižno reakcijo.

Kako lahko pomagamo

Pazite se velikih podatkov

Podjetja se pri sprejemanju odločitev vse bolj zanašajo na podatke, ki pa niso čudežna rešitev, saj brez temeljite analize lahko vodijo v napačno smer.

Pospešitev zmogljivosti obdelovanja podatkov v zadnjih letih je organizacije izstrelila v dobo „velikih podatkov“. Toda več informacij ne pomeni nujno, da so to boljše informacije. Če podatki ne upoštevajo neštetih spremenljivk, če so nepopolni ali izkrivljeni zaradi zunanjih dejavnikov, ki jih ni malo, bodo odločitve temeljile na napačnih informacijah.

Postavljanje pravih vprašanj

Deloittova analitika je specializirana za premagovanje izzivov v zvezi s podatki, tehnologijo in poslovanjem. Naš celovit pristop temelji na poglobljenem poznavanju panoge, bogatih funkcionalnih izkušnjah in obvladovanju tehnologije.
Strankam pomagamo prepoznati vprašanja, ki so najpomembnejša za njihove organizacije, in skupaj z njimi poiščemo odgovore, pri čemer poseben poudarek namenjamo naslednjim področjem:
• analizi stranke in rasti
• analizi delovne sile
• analizi tveganj in predpisov
• analizi dobavne verige
• analizi financ
• analizi panoge.

Analiza stranke in rasti

V svetu, kjer morajo podjetja in potrošniki z manj doseči več, imajo podjetja v izobilju samo informacije. To pa še ne pomeni, da vedo, kaj storiti z vse večjimi zbirkami podatkov o strankah, demografiji potencialnih strank, transakcijah in preferencah. Jasno je, da več informacij ne pomeni večjega vpogleda. V Deloittu stranke obravnavamo celovito – vsakdanje informacije spreminjamo v uporabna in izvedljiva priporočila, ki so jim v pomoč pri odločanju.

Analiza delovne sile

Podjetja pogosto delujejo na slepo, kar zadeva največje režijske stroške: zaposlene. Razen v osnovne zneske stroškov in v demografijo zaposlenih mnogi višji vodstveni delavci nimajo veliko ali sploh nič vpogleda ali predstave o tem, kako so ti stroški in viri povezani s širšimi poslovnimi vprašanji.
A ni treba, da je tako. Poročanje in analiza delovne sile lahko privedeta do boljše predstave in globljega vpogleda za učinkovitejše sprejemanje odločitev.

Analiza tveganj in predpisov

Z globalno širitvijo lahko upravljanje tveganj postane še bolj zastrašujoče zaradi številčnosti nalog, virov, rezultatov in deležnikov. Mnoga tveganja sprva niso očitna, zato je težko oblikovati učinkovite strategije za spopadanje z njimi. . A na področju razvoja tehnik za analizo tveganj je bil v zadnjih letih dosežen viden napredek. Danes tako tehnike za analizo tveganj omogočajo bolj zanesljivo merjenje tveganj, njihovo količinsko opredelitev in še več, tveganja je mogoče celo napovedati.

Analiza dobavne verige

Negotovost cen blaga, spremenljive napovedi povpraševanja in izzivi, ki so značilni za posamezne dobavitelje, vplivajo tako rekoč na vsako organizacijo. Celo najbolj uspešne so se v zadnjih letih spopadale z neprijetnimi primanjkljaji zalog, ko je prišlo do nepredvidenega povpraševanja. Razlog za to je bil jasen: njihovi modeli vidljivosti dobavne verige in analitični modeli ponavadi temeljijo na pogledu za nazaj. Preprosto se je obvezati, da boste izboljšali dobavno verigo, toda izziv je to tudi doseči. Za visoko učinkovitost na tem področju je treba napovedi glede dobavne verige in orodja za modeliranje povezati z distribucijskimi modeli, modeli določanja cen in celo z davčnimi strategijami.

Finančna analiza

Finančno upravljanje in projekcije niso nikoli preproste. Strožje zahteve glede upravljanja, tveganja in skladnosti, ki jih spremlja nestabilnost svetovnega gospodarstva, to še dodatno otežujejo. Če podjetje na primer ne pozna težav s skladnostjo, s katerimi se najpogosteje srečuje, ali ne ve, če ima točne podatke za sprejemanje dobrih odločitev, ali koliko ga stane zagotavljanje skladnosti z določenimi predpisi, kako lahko pričakuje učinkovito poslovanje?
Finančna analitika pomaga podjetjem bolje razumeti njihove podatke, s čimer jim omogoča so-oblikovanje poslovnih procesov. Načrti, finančni načrti in napovedi s pomočjo finančne analitike postanejo natančnejši, zato podjetja bolj cenijo informacije, ki jih pridobijo na podlagi kazalnikov poslovanja.

Analiza panoge

Finančne storitve
Kljub negotovosti na trgu, v gospodarstvu na splošno ter na področju predpisov nekatere finančne ustanove ne uporabljajo vseh informacij, ki so jim na voljo. Poglobljene analitične sposobnosti in tehnologije, ki so potrebne, da zares razumemo pomen razpoložljivih podatkov, težko pridobimo znotraj podjetja.

V Deloittu smo usposobljeni za to, da ustanovam pomagamo uporabljati analitiko pri njihovih ključnih poslovnih odločitvah. Ker sodelujemo z različnimi organizacijami v sektorjih bančništva, vrednostnih papirjev, zavarovanja in upravljanja premoženja, imamo vpogled, kaj tem organizacijam omogoča konkurenčno prednost.

Potrošniško poslovanje
Zapleteno svetovno poslovno okolje od podjetij, ki so usmerjena v potrošnike, zahteva, da točno predvidijo spreminjajoče se potrošniške vzorce. Zato je njihova prednostna naloga, da so vselej pripravljeni na hitro odzivanje s proizvodi in storitvami, da ohranijo zadovoljstvo potrošnikov.

V Deloittu strankam pomagamo bolje razumeti njihovo bazo potrošnikov; omogočamo jim, da prepoznajo, pridobijo in obdržijo najbolj donosne potrošnike. Naša analitika zagotavlja boljše razumevanje sodobnega potrošnika, ki se nenehno spreminja, obenem pa se osredotoča na omejitev stroškov.  

Javni sektor
Od storitev javnega sektorja se še nikoli ni bolj kot zdaj zahtevala stroškovna učinkovitost. Zaradi dodatnih zahtev po izkazovanju večje odgovornosti na vseh področjih – zdravje in človeški viri, davki in upravljanje javnih prihodkov, pravo in pravosodje, prevoz in izobraževanje – bi morale vlade uporabljati analitiko za boljši vpogled in predvidevanje svojih dejavnosti.

Naši strokovnjaki poznajo ta sektor in imajo orodja za reševanje edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo organizacije v javnem sektorju.