Annual Global Revenue Announcement

Sporočila za medije

B2B konferenca – Preobrazba danes za rast jutri

   

Letos je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala že tretja B2B konferenca pod imenom 'Preobrazba danes za rast jutri'.

Ljubljana, 10. oktober 2019. - B2B konferenca je poslovni dogodek, na katerem se predstavijo podjetja, ki kupca postavljajo v osrčje svojega dela in beležijo zadovoljstvo skozi celoten življenjski cikel kupca – ta pa se odraža tudi na poslovnih rezultatih. Rdeča nit letošnje konference je bila razmislek o tem, kaj lahko podjetja danes storijo za to, da bodo rasla tudi jutri. Dotaknili smo se različnih področij: tehnologija, skrb za stranke, raziskave trga, partnerstva, rast in širjenje podjetja, upravljanje odločevalske verige ... Predstavljeni so bili konkretni primeri aktivnosti in rešitev, ki delujejo v praksi.

Mitja Pirc, predsednik upravnega odbora Društva za marketing Slovenije in direktor v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Slovenija je z uvodnim nagovorom odprl tretjo B2B konferenco:

‘B2B podjetja predstavljajo pomemben del gospodarstva, saj so del ekosistema in verige za B2C podjetja ter hkrati pomembni izvozniki. Preobrazbe podjetij za rast najpogosteje izvirajo iz trga in zato je tržno (marketinško) razumevanje ključno za transformacijo.

Preobrazba je lahko posledica lastnih želja ali ambicij podjetja po rasti ali spremembi, ali pa je posledica spremenjene dinamike v posamezni branži ali splošne gospodarske situacije (ohlajanje, kriza).'

V povezavi z ohlajanjem/s krizo je dodal, da se veliko podjetij že proaktivno pripravlja na potencialno ohlajanje (Deloitte CFO študija 2019), kjer kot prve tri ključne vzvode vidijo: razpršitev strukture kupcev, fokus na dobičkonosno rast in digitalizacijo.

'Transformacija in rast imata lahko različne cilje in oblike (prihodek, dobiček, dodana vrednost na zaposlenega, močna blagovna znamka, internacionalizacija, digitalizacija, nov poslovni model) ter tudi različno dinamiko in obseg sprememb. Danes bomo slišali različne primere praks iz različnih branž - od inovacij, do novih segmentov strank, prilagoditve cen.' Je še napovedal Mitja Pirc, Deloitte Slovenija.

V nadaljevanju je spregovoril tudi o marketingu: 'Danes bomo govorili tudi o marketingu kot strategiji, taktikah in kulturi, ki za to potrebuje kompetentne ljudi, ki sodelujejo na vseh pomembnih strateških sestankih podjetja in ki razumejo poslovni jezik in odgovarjajo za poslovne rezultate. Če ima podjetje 'pravi' marketing, ta sodeluje pri vseh odločitvah, ko se govori o rasti, širjenju na nove trge, novih segmentih kupcev, razvoju novih produktov, o cenovni politiki, investicijah v nove proizvodne kapacitete...'

Omenil je Deloitte CMO študijo iz leta 2018, ki kot ključne izzive podjetja navaja upravljanje s širokim naborom iniciativ za rast in pomanjkanje kakovostnega kadra pri trženjskih in komercialnih aktivnosti ter razvojnih iniciativah.

'Namen B2B konference v organizaciji DMS je predstavitev poslovnih primerov in najboljših praks, deljenje izkušenj in spodbuditev k povezovanju za skupno rast.’ Je še zaključil Mitja Pirc z Deloitte in s temi besedami tudi uradno odprl konferenco.

Mitja Pirc, direktor v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Slovenija
Ali ste našli kaj uporabnega?