Deloittova deseta globalna raziskava med vodji nabave 2021: z agilnostjo do ohranjanja in zagotavljanja dodane vrednosti klju

Sporočila za medije

Deloitte in Mednarodni olimpijski komite naznanila globalno partnerstvo za spodbujanje olimpijskega gibanja

  • Deloitte se je pridružil programu olimpijskih partnerjev (TOP), v okviru katerega bo spodbujal olimpijsko gibanje;
  • v naslednjih desetih letih bo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju svetoval pri poslovanju in upravljanju, vključno z razvojem strategije za digitalno preobrazbo, ki bo podpirala cilje Agende 2020+5;
  • partnerstvo se bo osredotočalo na trajnost, raznolikost, enakost, vključenost in podporo karieram športnikov.

Ljubljana, 7. april 2022 –Mednarodni olimpijski komite (MOK) in Deloitte sta danes objavila, da sta sklenila desetletno sodelovanje v okviru programa olimpijskih partnerjev, ki bo trajalo do leta 2032. Deloitte bo postal svetovni partner olimpijskega in paraolimpijskega gibanja pri naslednjih igrah: Pariz 2024, zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Milanu in Cortini 2026, Los Angeles 2028, zimske olimpijske in paraolimpijske igre 2030 in Brisbane 2032.

Kot svetovni olimpijski partner bo Deloitte prispeval svoje obsežno strokovno znanje na področju upravljanja in poslovanja, da bi izboljšal varnost in kakovost digitalnega ekosistema, ki podpira olimpijsko gibanje.

Deloitte in MOK sta sklenila „partnerstvo z namenom“, pri katerem bo Deloitte s svojim edinstvenim poslovnim znanjem in zmogljivostmi pomagal uresničevati strateške cilje Komiteja, olimpijsko agendo 2020+5 in vizijo za izgradnjo boljšega sveta s pomočjo športa. Deloittova globalna ekipa strokovnjakov s širokim znanjem na področju managementa in poslovanja bo prispevala k razvoju nacionalnih olimpijskih komitejev in pomagala povezovati milijarde navijačev ter podpirati na tisoče športnikov, brez katerih olimpijskih iger sploh ne bi bilo.
Deloitte bo olimpijskemu gibanju svetoval pri okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanjih in mu pomagal dosegati napredek na področjih, ki predstavljajo ključne izzive pri izvajanju olimpijske agende 2020+5, kot so korporativno upravljanje, strategija, trajnost, raznolikost, enakost in vključenost ter podpora športnikom in njihovemu dobremu počutju.

„Smo na prelomni točki v zgodovini. Olimpijsko gibanje igra ključno vlogo pri prizadevanju za enotnejši svet, saj spodbuja prijateljstvo, solidarnost in pošteno igro, in to še nikoli ni bilo pomembnejše kot danes. Deloitte in MOK želita s svojim sodelovanjem doseči pomemben cilj: ustvarjati in krepiti dolgotrajen in pozitiven vpliv olimpijskega gibanja na družbo,“ je komentiral Punit Renjen, generalni direktor združenja Deloitte Global.

„Zelo se veselimo sodelovanja z Deloittom in vznemirljivih priložnosti, ki jih to sodelovanje prinaša za celotno olimpijsko gibanje. Deloittove pobude za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja OZN so usklajene s filozofijo MOK o nadaljnjih spremembah in preobrazbi, ki je del strateškega načrta Mednarodnega olimpijskega komiteja Agenda 2020+5,“ pravi predsednik MOK Thomas Bach.

„Po večletnem delu z Deloittom se Mednarodni paraolimpijski komite (MPK) zelo veseli nadaljnjega sodelovanja in bo z velikim zanimanjem spremljal, kako bo Deloitte s svojim obsežnim znanjem in storitvami paraolimpijskemu gibanju pomagal spodbujati socialno vključenost s pomočjo športa,“ pravi predsednik MPK Andrew Parsons.

Omogočanje preobrazbe olimpijskega gibanja

Deloitte bo Komiteju nudil podporo s svojo strategijo za digitalno preobrazbo. S strokovnim znanjem na področju digitalizacije bo pomagal personalizirati izkušnjo navijačev, izboljševati digitalne storitve, povezovati navijače po vsem svetu in promovirati olimpijske igre tudi v času, ko ni tekmovanj.

Podpora namenu in prizadevanjem MOK za soočanje z globalnimi izzivi

Kot eden od največjih vodij družbeno koristnih iniciativ bo Deloitte Komiteju svetoval in pomagal oblikovati strategije za izgradnjo boljšega sveta s pomočjo športa.

Deloitte bo v sodelovanju z MOK razvijal programe, projekte v korist družbe in načrte za iniciative, kot so nudenje podpore športnikom in njihovemu duševnemu zdravju ter pobude za spodbujanje raznolikosti, enakosti, vključenosti in trajnosti ter zmanjševanje ogljičnega odtisa iger.

Da bi izpostavili pomen dobrega upravljanja in preglednosti, kot je izražen v olimpijski agendi 2020+5, bo v okviru sodelovanja ustanovljen „Center odličnosti“, ki se bo osredotočal na najboljše prakse upravljanja in administracije sodelujočih nacionalnih olimpijskih komitejev.

Michele Parmelee, vodja za ljudi in uresničevanje namena v Deloitte Global, je povedala: „To partnerstvo združuje dve od najprepoznavnejših blagovnih znamk na svetu, ki si delita strast do ustvarjanja pozitivnega vpliva na družbo. Ta duh je utelešen v olimpijcih in paraolimpijcih, ki delajo za Deloitte in nas navdihujejo, da si zamišljamo različne načine, kako lahko Deloitte in MOK skupaj dosegata rezultate, ki štejejo za celotno družbo."

„Deloittovo sodelovanje z olimpijskim gibanjem je dokaz, da program svetovnih olimpijskih partnerjev še vedno privablja najuglednejša imena v poslovnem svetu. Deloittova predanost zagotavljanju strokovne podpore za olimpijsko gibanje pa dokazuje, kako edinstvene priložnosti ponuja ta program,“ je komentiral vodja komisije MOK za marketing Jiri Kejval.

To je Deloittovo prvo globalno partnerstvo z MOK in predstavlja vrhunec Deloittove dolgoletne podpore številnim udeležencem v olimpijskem gibanju. To novo globalno partnerstvo dopolnjuje Deloittov obstoječi sporazum za svetovanje pri olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, kot tudi za kanadski olimpijski komite, nemški olimpijski in paraolimpijski komite, irski olimpijski komite, poljski olimpijski komite in olimpijski ter ameriški paraolimpijski komite, v okviru katerega Deloitte nudi podporo več tisoč oliompijcem in paraolimpijcem.

Ali ste našli kaj uporabnega?