Sporočila za medije

Deloitte z rekordnimi prihodki v preteklem finančnem letu

Ključni poudarki:

  • Deloitte je povečal svojo prednost pred drugimi podjetji v "Veliki četverici" s 14,9-odstotnim povečanjem prihodkov.
  • V enem letu se je število zaposlenih povečalo za 11 %.

 

Ljubljana, 13. september 2023 -  V poslovnem letu, ki se je zaključilo konec
maja 2023, je družba za revizijo in svetovanje Deloitte dosegla prihodke v
višini 64,9 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 14,9 % rast v primerjavi z lanskim obdobjem. S tem je Deloitte še okrepil svoj položaj med "veliko četverico".

V okolju naraščajoče kompleksnosti in pospešenega tempa tehnoloških sprememb po vsem svetu nas na trgu še vedno odlikuje neprekosljiva širina strokovnega znanja v okviru našega multidisciplinarnega modela," pravi Joe Ucuzoglu, generalni direktor družbe Deloitte. "To je okolje, ki vse bolj ceni raznolikost mišljenja in interdisciplinarne rešitve, kar se odraža v naših prednostih. Ob prelomnih tehnoloških napredkih ter dinamičnem gospodarskem in geopolitičnem okolju naši zaposleni z velikim ponosom gradijo zaupanje javnosti in pomagajo strankam ter skupnostim uspešno obvladovati najzahtevnejše izzive našega časa.

V obdobju po pandemiji koronavirusa se je sicer tehnološko svetovanje nekoliko upočasnilo, vendar podjetja še naprej izboljšujejo svoje IT in digitalne storitve. Najvišjo rast prihodkov, ki so znašali 19,1-odstotno povečanje na 29,6 milijarde dolarjev, je Deloitte dosegel preko svojih storitev svetovanja. Področje svetovanja v zvezi s tveganji, vključno s svetovanjem o kibernetski varnosti in podnebnih spremembah, pa je zabeležilo drugo najvišjo rast prihodkov na globalni ravni, in sicer 17,5 odstotka.

Rast prihodkov v poslovanju revizije in dajanja zagotovil se je v primerjavi s prejšnjim letom pospešila za 13,8 odstotka v lokalni valuti. Prihodki so znašali 12,3 milijarde dolarjev. Spodbudilo pa jih je sodelovanje na področju okolja, družbe in upravljanja, denimo priprava podjetij na nove standarde poročanja ESG. Prihodek Oddelka za davke se je povečal za 9,1 odstotka, zaradi aktivne podpore svojih strank pri izpolnjevanju vse bolj kompleksnih davčnih obveznosti in pri preoblikovanju davčnih operativnih modelov. Finančno svetovanje je ob koncu finančnega leta beležilo povečanje prihodkov za 4,7 odstotka, dosegajoč 5,1 milijardo dolarjev.

V preteklem letu se je število zaposlenih v Deloittu povečalo za 11 odstotkov, trenutno pa zaposluje 457.000 strokovnjakov po celem svetu.

Glede na razdelitev po regijah je bila največja rast prihodkov v Ameriki, in sicer 17,5 odstotka. Sledijo Evropa, Bližnji vzhod in Afrika s 12,6 odstotka, medtem ko azijsko-pacifiška regija nekoliko zaostaja.

Poslovni uspeh družbe Deloitte temelji na naši zavezanosti k integraciji našega poslanstva - ustvariti učinek, ki ima resničen vpliv. Istočasno črpamo moč iz našega multidisciplinarnega modela, ki združuje širok spekter izkušenj in sposobnosti znotraj naše globalne organizacije, kar nam omogoča odzivanje na tako kratkoročne kot dolgoročne sile, ki oblikujejo poslovanje in družbo. Ta celovit pristop nam omogoča, da uresničimo naše poslanstvo in ustvarimo pomemben vpliv za naše deležnike, hkrati pa nam pomaga ostati vodilna družba pri reševanju pomembnih vprašanj, kot so gospodarska neenakost in podnebna kriza. 

je povedala Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo.

Preteklo leto je Deloitte svoje strokovno znanje in vire, vključno s časom svojih zaposlenih preko prostovoljnega dela, namenil za reševanje sistemskih izzivov v skupnostih po vsem svetu. Da bi še naprej širil in pospeševal ta prizadevanja, se je Deloitte zavezal, da bo v naslednjih 10 letih vložil več kot 3 milijarde dolarjev v družbeni vpliv.

  • WorldClimate: Naša ambicija za trajnost v okolju temelji na dvojnem pristopu: dejanjih, ki jih izvajamo, in dejanjih, ki jih spodbujamo. Zavedamo se, da je za učinkovito obravnavanje podnebne krize potrebno skupinsko delovanje, zato se je Deloitte zavezal, da bo do leta 2030 dosegel ničelne emisije in uvedel okolju prijazno poslovanje z vplivom onkraj podjetja.

  • WorldClass: V okviru iniciative WorldClass si prizadevamo do leta 2030 vplivati na 100 milijonov ljudi preko programov in sodelovanja z vodilnimi organizacijami na področju izobraževanja in razvoja spretnosti. Sodelujemo s strankami, vladami, inovatorji, šolami, univerzami in neprofitnimi organizacijami po vsem svetu. Naši zaposleni vlagajo svoj čas, nudijo prostovoljno pomoč in prispevajo sredstva, da bi podprli milijone učencev, učiteljev in voditeljev na področju izobraževanja po vsem svetu.

  • Pomoč tistim, ki jih prizadanejo konflikti in humanitarne krize: V preteklem letu smo se zavedali moči, ki jo lahko dosežemo, ko se naši zaposleni po svetu združijo v skupnem cilju, da pomagajo svojim kolegom in tistim, ki jih prizadanejo humanitarne krize. Med trajanjem vojne v Ukrajini Deloitte in naši zaposleni izkazujejo trdno solidarnost in podporo Ukrajincem, vključno z finančnimi donacijami, pro bono storitvami in prostovoljnim delom. Odzvali smo se tudi na potres v Turčiji in Siriji ter poplavah v Sloveniji, kjer smo s sredstvi zadostili nujnim potrebam, kot so prva pomoč, zatočišča, hrana in finančna pomoč.
     
Ali ste našli kaj uporabnega?