Sporočila za medije

Globalni trendi človeškega kapitala 2024

glavni temi sta zaupanje in trajnostni razvoj kadrov

Po mnenju več kot 14.000 anketirancev iz 95 držav so notranje omejitve glavna ovira za doseganje pomembnega napredka.

Ključni poudarki

 • Namesto da organizacije dajejo prednost poslovnim vprašanjem na račun ljudi, bi se morale bolj osredotočati na trajnostni razvoj kadrov (ang. human sustainability) za dobro svojih zaposlenih, strank in celotne družbe.
 • Večina vodij se zaveda, da je uspešnost ljudi ključna za uspeh organizacij, vendar morajo preiti od zavedanja k dejanjem, da bi dosegli pomemben napredek.
 • Organizacije morajo v današnjem svetu brez meja opustiti zastarele konstrukte. Z različnimi podatkovni viri in tehnologijami, kot je generativna UI, lahko najdejo nove načine za merjenje in izboljševanje uspešnosti in zmogljivosti ljudi.

Zakaj je ta raziskava pomembna?

Deloittovo letno poročilo Globalni trendi človeškega kapitala preučuje vprašanja, ki najbolj zanimajo organizacije, vodje in zaposlene. Poročilo za leto 2024 z naslovom Uspešnost ljudi v svetu brez meja predstavlja sedem trendov, ki kažejo, kakšno vlogo igra kombinacija poslovnih in človeških rezultatov pri uspehu organizacije. Letošnja analiza je pokazala, da imajo organizacije, ki pomembno napredujejo pri teh ključnih zadevah, skoraj dvakrat večje možnosti, da dosežejo želene poslovne učinke in rezultate, povezane z ljudmi.

Kaj je trajnostni razvoj kadrov?

Osredotočanje na trajnostni razvoj kadrov – obseg, v katerem organizacija ustvarja vrednost za ljudi, da se ti bolje počutijo, so bolj zaposljivi in med njimi vlada večja enakopravnost – ne koristi samo ljudem, ampak tudi izboljšuje poslovne rezultate. Interakcijo med poslovnimi učinki in učinki ljudi imenujemo uspešnost ljudi (ang. human performance) – merilo, ki odraža pričakovanja današnjih zaposlenih in trga, ki se hitro spreminja.

 • Medtem ko je 89 % vodstvenih delavcev povedalo, da njihova organizacija do določene mere dela na trajnostnem razvoju kadrov, se z njimi strinja le 41 % zaposlenih.
 • Manj kot polovica (43 %) zaposlenih pravi, da so na boljšem, odkar so začeli delati pri trenutnem delodajalcu. Zaposleni navajajo, da so vse bolj pod stresom, in vse bolj se jim zdi, da tehnologija ogroža njihova delovna mesta. To sta po njihovem največja izziva, povezana s trajnostnim razvojem kadrov.

Nova merila za uspešnost ljudi

Glede na današnjo dinamično, večfunkcionalno in manj merljivo naravo dela tradicionalna merila produktivnosti, kot so opravljene ure in čas, porabljen za določene naloge, morda preslabo prikazujejo uspešnost ljudi. Tehnološki napredek in napredek pri zbiranju podatkov organizacijam dajeta bolj smiselne metrike. Zaradi vse večjih količin podatkov bodo organizacije morda morale razmisliti, kateri podatki morajo biti pregledni za njihove zaposlene.

 • Polovica (53 %) vprašanih se strinja, da je njihova organizacija začela iskati boljše načine za merjenje uspešnosti in vrednosti svojih zaposlenih, a jih le 8 % pravi, da je njihova organizacija vodilna pri tem.
 • Organizacije, ki s preglednimi podatkovnimi praksami povečujejo zaupanje svojih zaposlenih, bodo od tega imele koristi: če so zaposleni verjamejo, da njihova organizacija odgovorno uporablja njihove podatke, je 35 % bolj verjetno, da bodo podjetju zaupali; vendar jih le 37 % pravi, da pri tem zelo zaupajo svoji organizaciji.

Od zavedanja k dejanjem

Letošnja raziskava vključuje tudi več trendov, ki se osredotočajo na to, kako lahko organizacije prilagodijo svoje razmišljanje in se soočijo z novimi izzivi. Med te izzive spada hiter napredek umetne inteligence (UI) in generativne UI, zaradi česar so danes še toliko bolj pomembne lastnosti ljudi, kot sta radovednost in empatija.

 • Večina (73 %) vprašanih pravi, da je pomembno, da človeška domišljija ljudi sledi tehnološkim inovacijam, vendar se jih le 9 % približuje temu ravnovesju.
 • Organizacije bi lahko spodbujale domišljijo ljudi z digitalnimi igrišči, kjer lahko zaposleni brez strahu eksperimentirajo z novimi tehnologijami in razvijajo svoje sposobnosti.

Poleg priložnosti in orodij za eksperimentiranje si današnji zaposleni želijo tudi več svobode pri ustvarjanju mikrokultur, ki so prilagojene potrebam posameznih ekip, vendar še vedno usklajene z vrednotami organizacije. Da bi podprle te bolj samostojne in raznolike ekipe, bodo kadrovske službe morale poskrbeti, da bo ustrezen razvoj kadrov sposobnost in odgovornost vseh in ne le domena ene funkcije.

 • 71 % vprašanih pravi, da je osredotočanje na posamezne time in delovne skupine kot najboljša mesta za gojenje kulture, fluidnosti, agilnosti in raznolikosti zelo pomembno ali bistveno za njihov uspeh.
 • ·Vodje so tudi povedali, da je lahko sprememba kadrovskega pristopa organizacije izjemno zahtevna. 31 % vprašanih na vodilnih položajih jo je uvrstilo med tri najbolj kompleksne trende v letošnjem poročilu.

Global Human Captial Trends 2024
Globalni trendi človeškega kapitala 2024
Ali ste našli kaj uporabnega?