Sporočila za medije

Deloittova raziskava o zaupanju v srednjeevropski trg zasebnega kapitala

Nadaljevanje stabilnosti kljub rahlemu upadu zaupanja

Ljubljana, 20. oktober 2016 - Rezultati najnovejše Deloittove raziskave o zaupanju v srednjeevropski trg zasebnega kapitala kažejo, da je izglasovanje brexita načelo zaupanje profesionalnih upravljavcev in investitorjev, kljub rahlemu upadu pa indeks kaže svetlejšo prihodnost v primerjavi z lani.

Po manjšem dvigu spomladi 2016 se je zaupanje v trg zasebnega kapitala v srednji Evropi nekoliko znižalo, kar je nedvomno posledica gospodarskih pričakovanj, ki so po izidu junijskega referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU v primerjavi s spomladanskimi rezultati manj optimistična. V primerjavi s prvo polovico leta (24 %) tokrat le 7 % anketirancev napoveduje izboljšanje stanja, čeprav poslabšanje pričakuje manj kot tretjina anketiranih – podobno kot pred šestimi meseci. Skoraj dve tretjini anketiranih sprememb ne pričakuje, kar nakazuje na stabilnost gospodarstev v regiji. Srednja Evropa ostaja z vidika BDP najmočnejša regija EU zaradi 2,6-odstotne rasti v tretjem četrtletju 2016.

Kljub blagemu padcu pričakovanj glede gospodarstva v regiji pa dolžniški trgi po mnenju upravljavcev zasebnega kapitala ostajajo stabilni. Kar 83 % anketiranih je odgovorilo, da sprememb glede razpoložljivosti dolžniškega financiranja ne pričakuje, kar nakazuje na znatno izboljšanje zaupanja v primerjavi z že tako pozitivnimi 70 % v prejšnji anketi.
Za upravljanje zasebnega kapitala pa je najbolj spodbuden podatek, da se namerava 70 % sodelujočih v anketi, enako kot v prvi polovici leta, v naslednjih 6 mesecih osredotočiti na sklepanje novih poslov, kar kaže na najpomembnejši dvig optimizma od 'zlatih časov' med letoma 2004 in 2007.

Čeprav najkonkurenčnejše posle še vedno dobivajo vodilna podjetja na trgu, so največji uspeh v tej raziskavi požela zagonska podjetja, saj po mnenju 13 % vprašanih predstavljajo najkonkurenčnejši segment. »V prvih desetih letih raziskave se start-upov skorajda ni omenjalo, vendar pa je nekaj zgodb o uspehu poslovneže in investitorje spodbudilo, da izkažejo svojo podporo temu pomembnemu gradniku trga,« pravi Lan Filipič, višji manager v oddelku za poslovno svetovanje v Deloitte Slovenija.

Ali ste našli kaj uporabnega?