Novice

Deloitte Central Europe Impact Report: poročilo o rezultatih, ki štejejo

Deloitte Srednja Evropa je objavil poročilo o svojem družbenem in gospodarskem učinku v poslovnem letu 2019. V poročilu so predstavljene številne dejavnosti, ki jih je organizacija izvedla med 1. junijem 2017 in 31. majem 2018 v smeri svojega cilja – doseganja učinkov, ki štejejo za svoje stranke, zaposlene ter skupnost, v kateri deluje.

Nabor aktivnosti in dosežkov v poročilu je pomembno prispeval k splošni uspešnosti združenja Deloitte Srednja Evropa v letu 2019, ki je bilo zanj rekordno, med drugim tudi zaradi najvišjih ustvarjenih prihodkov doslej. Ti so z lanskih 395,8 milijonov evrov zrasli za 7 % in zdaj znašajo 423 milijonov evrov ter še dodatno potrjujejo Deloittovo kontinuirano rast.

Po mnenju Alastairja Teara, izvršnega direktorja Deloitte Srednja Evropa, preteklo leto ni bilo posebno samo iz poslovnih razlogov. „V poročilu opisujemo številne vidike svojega delovanja, s katerim smo v letu 2019 pozitivno vplivali na svoje ljudi, stranke in skupnosti v vseh 18 državah, ki sestavljajo našo regijo.”

Izvršni direktor je še posebej ponosen na nekatere ključne dosežke v poslovnem letu 2019. „Z organizacijo prvega Tedna raznolikosti in vključenosti smo naredili še en pomemben korak naprej v okviru izvajanja naše strategije ‘ALL-IN’, katere cilj je povečati zastopanost in ohranjati ženske ter druge premalo zastopane manjšine v organizaciji. Odprto smo razpravljali o temah, kot so nezavedni predsodki, LGBT+, ženske na vodilnih položajih in drugo.”

Teare omenja tudi iniciativo Nagrada za družbeni učinek, v okviru katere Deloitte Srednja Evropa že dve leti zapored izmed 50 najhitreje rastočih tehnoloških podjetij izbere družbo, ki je najbolj prispevala k uresničevanju vsaj enega Cilja trajnostnega razvoja OZN.

Teare opaža, kako na stotine kolegov posveča svoj čas, energijo in strokovno znanje številnim dobrodelnim ciljem v celotni regiji. „Zgodbe v poročilu so potrdilo, da s svojimi dejavnostmi delamo nekaj dobrega, nekaj, kar šteje,” komentira Teare, ki je trud zaposlenih izpostavil kot tretji in najpomembnejši učinek organizacije.

Poročilo je sestavljeno iz treh ključnih delov, ki potrjujejo predanost Deloitteovih ljudi temu, da delajo prave stvari za svoje stranke, kolege in skupnosti:

1. Uresničevanje ciljev strank

Deloitte verjame, da s tem, ko prispeva k uspehu svojih strank, pomaga graditi uspeh vseh posameznikov in celotne družbe. S svojim strokovnim znanjem in svetovanjem nudi podporo organizacijam iz javnega in zasebnega sektorja ter jim pomaga pri odpiranju novih delovnih mest, vlaganju v skupnost, zagotavljanju storitev in zmanjševanju negativnih učinkov.

2. Izjemen napredek naših zaposlenih

Kot vsi delodajalci si tudi Deloitte želi, da bi njegovi zaposleni dosegali čim večjo raven učinkovitosti in strokovnosti v svojem poklicnem življenju. Veščine in znanja, ki jih pridobivajo, in priložnosti, ki se jim odpirajo, pa jim ne omogočajo samo večje uspešnosti na delovnem mestu, temveč ustvarjanje dodane vrednosti za celotno družbo. V tem poglavju je največji poudarek na letošnji Nagradi za dejanja, ki štejejo, ki priznava dosežke Deloittovih zaposlenih v njihovih skupnostih.

3. Dejanja, ki štejejo, za vse, ki nas obkrožajo

Skrb za svet okoli nas, podpora pri doseganju ciljev, pomembnih za družbo, pomoč neprivilegiranim, zavzemanje za svoje vrednote in deljenje znanja s tistimi, ki ga najbolj potrebujejo, je le nekaj od dosežkov Deloittovih zaposlenih v preteklem poslovnem letu. V poročilu je opisanih nekaj zgodb in primerov podpore, ki jo Deloitte nudi otrokom in mladini, vključno z zgodbami o pomoči otrokom, da odraščajo v okolju, kjer se lahko razvijajo v samozavestne ljudi z močnimi vrednotami, zgodbami o pomoči avtističnim ljudem pri vključevanju v družbo in zgodbami o oblikovanju vodij naslednje generacije.

Poročilo opisuje še druge primere in zgodbe naših zaposlenih, ki so presegli pričakovanja, da bi ustvarili pozitiven vpliv na svoje stranke, sodelavce in skupnosti. Seveda pa to poročilo predstavlja le drobec truda, ki ga je več kot 7.000 naših zaposlenih iz 18 držav v letu 2019 vložilo v uresničevanje dolgoročnih interesov naših strank, sodelavcev in skupnosti. Kljub temu pa poročilo kaže predanost organizacije, da v svoji regiji dosega rezultate, ki štejejo in ki ne vključujejo samo prihodkov.

Ali ste našli kaj uporabnega?