tmt predictions banner crystal ball

Sporočila za medije

Deloittove napovedi za sektor TMT za 2019

Pametni zvočniki, omrežja 5G in umetna inteligenca v oblaku povečujejo povezanost in možnosti za inovacije

Deloitte Global TMT Predictions 2019

  • Število instaliranih pametnih zvočnikov naj bi do konca leta preseglo 250 milijonov.
  • V letu 2019 se bodo na sceni pojavila omrežja 5G; to storitev bo do leta 2020 nudilo približno 50 operaterjev.
  • V letu 2019 bo 70 % podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, pridobilo zmogljivosti, podprte z UI, preko oblaka.

Ljubljana, 30.januar 2019. - 18. izdaja Deloittovih Globalnih napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij, predvideva, da bo vrednost pametnih zvočnikov v letu 2019 dosegla 7 milijard USD, s čimer bo ta izdelek postal najhitreje rastoča kategorija povezanih naprav.

Izjemna prodaja pametnih zvočnikov se nadaljuje: prodanih je bilo 164 milijonov naprav po povprečni prodajni ceni 43 USD na izdelek. Skupni prihodki v panogi bodo zrasli za 63 % v primerjavi s 4,3 milijardami USD v letu 2018. Industrija pa bo morala premagati določene ovire, ki ji preprečujejo, da raste s polnim potencialom. Tehnologije za prepoznavanje govora se še naprej izboljšujejo, vendar bo potreben razvoj večje jezikovne podpore, da se lahko ta tehnologija razširi po vsem svetu.

Demokratizacija umetne inteligence

Deloitte napoveduje tudi, da bodo računalniki v letu 2019 dodatno spodbudili uporabo programske opreme in storitev, podprtih z umetno inteligenco (UI) v oblaku. Med podjetji, ki uporabljajo UI, jih bo 70 % pridobilo zmogljivosti, podprte z UI, s pomočjo poslovne programske opreme v oblaku, 65 % pa jih bo s pomočjo razvojnih storitev v oblaku ustvarilo aplikacije, podprte z UI. Tržni delež poslovne programske opreme z vgrajeno UI naj bi do leta 2020 znašal 87 %, tržni delež storitev razvoja UI v oblaku pa 83 %.

»Do zdaj so začetne koristi umetne inteligence uživali predvsem »tehnološki giganti« z znatnimi finančnimi sredstvi, močno informacijsko infrastrukturo in izjemno specializiranim človeškim kapitalom,« pravi Lidija Vincekovič, managerka v oddelku poslovnega svetovanja, Deloitte Slovenija. »Oblak pa bo spodbudil učinkovitost in donosnost naložb. Pričakujemo, da se bodo te koristi hitro razširile od pionirjev umetne inteligence na širši krog podjetij.«
Prihaja novo omrežje

Pričakuje se postopno uvajanje pete generacije brezžičnih omrežij (5G), ki bodo potrošnikom in podjetjem omogočala hitrejše povezovanje, telekomunikacijskim družbam pa odprla priložnosti za ustvarjanje večjih prihodkov.

Brezžični operaterji vlagajo sredstva v razvoj omrežja 5G: 72 operaterjev trenutno testira ponudbo tega omrežja. Deloitte predvideva, da bo storitve 5G v letu 2019 začelo ponujati 25 operaterjev, ta številka pa se bo do leta 2020 verjetno podvojila. Pričakuje se, da bo leta 2019 prodanih več kot milijon naprav, ki podpirajo 5G, do leta 2020 pa bo ta številka zrasla na 15–20 milijonov naprav. Za leto 2019 je predvidena tudi prodaja dodatnega milijona uporabniških terminalov/modemov, ki podpirajo omrežje 5G.

»Do široke uporabe naprav, ki podpirajo omrežje 5G, bo preteklo še nekaj časa, vendar bo leto 2019 po našem mnenju začetna točka korenitih sprememb brezžične industrije,« zatrjuje Lidija Vincekovič. »Omrežje 5G ima lahko stokrat večjo prometno zmogljivost in učinkovitost od omrežja 4G, kar lahko preobrazi prihodnost povezljivosti po vsem svetu.«

Dodatne teme Deloittovih Globalnih napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij (TMT) za leto 2019 so naslednje:

  • Povezljivost Kitajske na temelju novih digitalnih poslovnih modelov - Deloitte napoveduje, da bo Kitajska v letu 2019 imela vodilna telekomunikacijska omrežja na svetu, in sicer najverjetneje v srednjeročnem obdobju. S svojo komunikacijsko strukturo bo postavila temelje za vsaj tri pomembne nove industrije, in vsaka od njih lahko do leta 2023 prinese na desetine milijard dolarjev letnih prihodkov.
  • Športne stave – Deloitte napoveduje, da bo 60 % moških v Severni Ameriki, starih od 18 do 34 let, ki spremljajo športne dogodke na televiziji, na te dogodke tudi stavilo. Tako bo približno 40 % moških prebivalcev ZDA, starih od 25 do 34 let, gledalo televizijo zaradi športnih stav.
  • Prodor 3D-tiskanja – prihodki od prodaje 3D tiskalnikov, materialov in storitev velikih gospodarskih družb bodo v letu 2019 presegli 2,7 milijard in se vsako leto povečali za 12,5 %, s čimer bodo v letu 2020 zrasli na 3 milijarde USD. Seznam materialov za tridimenzionalno tiskanje se je v zadnjih petih letih več kot podvojil, kar je povečalo potencial industrije za rast.
  • Nadaljnji vzpon ešportov – oglaševanje, licence za prenose in prodaja franšiz bodo povečale tržišče ešportov v Severni Ameriki za 35 %. V določena severnoameriška mesta se bodo razširile franšize lige ešportov po vzoru modela profesionalnega športa.
  • Radio ostaja pomemben – Deloitte napoveduje, da bo več kot 85 % odraslega prebivalstva v razvitem svetu vsak teden poslušalo radio (enak odstotek kot leta 2018), vendar bo njegov doseg v državah v razvoju različen. Radio bo vsak teden poslušalo skoraj 3 milijarde ljudi po vsem svetu. Deloitte pričakuje, da bo v letu 2019 več kot 90 % prebivalcev ZDA, starih od 18 do 34 let, poslušalo radio vsaj enkrat na teden, do leta 2025 pa naj bi več časa namenjali poslušanju radia kot gledanju tradicionalne televizije.
  • Ocena kvantnega računalništva – kvantno računalništvo bo v prihodnjem desetletju prineslo eno od največjih priložnosti za ustvarjanje prihodkov na področju novih tehnologij, vendar najverjetneje ne bo izrinilo klasičnih računalnikov. Pričakuje se, da bo trg kvantnega računalništva v prihodnosti primerljiv s trgom superračunalnikov – med letoma 2030 in 2039 naj bi ustvarjal približno 50 milijard letnih prihodkov.
  • Kitajska razvija svoje tehnološke zmogljivosti – prihodki od polprevodnikov, proizvedenih na Kitajskem, bodo zrasli za 25 %, na 120 milijard USD, kar bo utrdilo položaj Kitajske kot svetovne akterke na področju proizvodnje in razvoja UI. Kitajska se bo leta 2019 tudi ponašala z vodilnimi telekomunikacijskimi omrežji na svetu, kar naj bi kitajskim podjetjem prineslo nove možnosti, da izboljšajo svoje zmogljivosti, ter odprlo vrata razvoju medosebne komunikacije.
»Leto 2019 bodo obeležile postopne spremembe našega življenja in dela zaradi novih tehnologij,« zaključuje Vincekovič. »Napredne tehnologije, kot so pametni zvočniki, omrežja 5G in drugo, so vse bolj dostopne. Ovire počasi izginjajo, možnosti za večjo povezljivost in nadaljnje inovacije pa bodo eksponentno naraščale.«
 

Ali ste našli kaj uporabnega?