Sporočila za medije

Deloittova anketa med davčnimi strokovnjaki 2015:

Transparentnost, poenostavitev in sodelovanje

Ljubljana, 10. december 2015 – Kar 54 % (68 % v Sloveniji) anketiranih v letošnji davčni anketi družbe Deloitte (European Tax Survey 2015), ki je jeseni potekala v 21 evropskih državah, tretjič tudi v Sloveniji, meni, da v njihovih državah vlada davčna negotovost. Kot glavna razloga za to tudi letos navajajo pogoste spremembe davčne zakonodaje (36 %) ter nejasnost davčnih predpisov in javno dostopnih navodil (32 %). Polovica anketiranih (50 %) ob tem meni, da bi vlade s poenostavitvijo davčnega sistema ter z večjo stabilizacijo le-tega povečale konkurenčnost njihovih držav.

Anketa tudi tretje leto zapored potrjuje, da si vodje davčnih oddelkov v prvi vrsti želijo stabilno davčno zakonodajo. Med davčna tveganja in negotovosti, ki jih najbolj skrbijo, jih je največ (50%) navedlo spremembe davčnih predpisov (npr. uvedba novih davčnih zakonov, sledenje hitro spreminjajoči se zakonodaji ali ukvarjanje z njim nepoznano zakonodajo), saj jim stalno spreminjanje le-teh povzroča mnogo težav – težko jim sledijo, prilagajajo svojo informacijsko tehnologijo in se temu ustrezno tudi ažurno izobražujejo.

Tako ni presenetljivo, da še vedno skoraj polovica vprašanih vodij davčnih oddelkov največjih evropskih družb (43 %) – v anketi so sodelovali 803 vodje/direktorji davčnih oddelkov iz 21 evropskih držav – ocenjuje, da bi bila za povečanje poslovne konkurenčnosti njihove države najpomembnejša in najbolj nujna sprememba v davčni ureditvi njihove države poenostavitev davčnega sistema. Na drugo mesto postavljajo večjo gotovost glede prihodnosti davčnega sistema (36 %), kot tretjo rešitev pa slovenski anketiranci vidijo v zmanjšanju davčne stopnje davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb za 1-2% (32 %), njihovi evropski kolegi pa v zelo predvidljivem davčnem organu, ki je pripravljen sodelovati (28 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Davčni zavezanci si želimo gotovosti. Ker se pri sprejemanju poslovnih odločitev srečujemo z različnimi tveganji, mora biti zakonodaja jasna in stabilna, davčno administriranje pa enostavno. Tako zakonodajo si želimo, o taki zakonodaji že dolga leta govorimo in na tako zakonodajo še vedno čakamo

V Sloveniji letos skoraj polovica anketiranih vodij davčnih oddelkov družb (41 %) meni, da je davčna negotovost v naši državi enaka kot v drugih evropskih državah, 36 % jih meni, da je višja kot drugod, 24 % pa, da je nižja. Tako kot njihovi kolegi v ostalih državah, kjer je potekala anketa, glavna vzroka za visoko stopnjo davčne negotovosti vidijo v pogostih spremembah zakonodaje (36 %) ter v nejasnostih, razveljavitvah in v javni dostopnosti navodil davčnih organov (32 %). Na tretje mesto uvrščajo pomanjkljivosti in nejasnosti pri pridobivanju zavezujočih mnenj (27 %), medtem ko njihovi kolegi drugod po Evropi na tretje mesto uvrščajo dolgotrajno trajanje davčnih sporov (17 %). Po mnenju anketiranih bi bilo za povečanje poslovne konkurenčnosti Slovenije potrebno poenostaviti davčni sistem (50 %), z ustreznimi ukrepi zagotoviti več gotovosti glede prihodnosti davčnega sistema (36 %) ter zmanjšati davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb za 1-2% (32 %).

Manj kot polovica vprašanih vodij davčnih oddelkov družb v Sloveniji (letos 45 %, lani 53,8 %) potrjuje, da je bila njihova družba predmet davčne inšpekcije v preteklih treh letih. Slovenske davčne oblasti se – tako anketiranci – sicer najbolj osredotočajo na DDV (73 %), davek od dohodkov pravnih oseb (50 %) ter na dohodnino (23 %).

Slovenske vodje davčnih oddelkov sicer podobno kot v drugih evropskih državah najbolj skrbijo spremembe davčnih predpisov, sledenje hitro spreminjajoči se zakonodaji ali ukvarjanje z zakonodajo, ki jim ni poznana (50 % Slovenija, 61 % Evropa), ter upravljanje, npr. zagotavljanje skladnosti davčnih aktivnosti s širšimi korporativnimi cilji in podpora uprave in podjetja v povezavi z davki (36 %). Če imajo njihovi kolegi v drugih evropskih državah enako prvo skrb, pa jih zelo pogosto skrbi še povečan nadzor s strani davčnih organov (npr. davčne inšpekcije).

Ko je govora o davčnih oddelkih družb v Sloveniji kot tudi v Evropi, anketirani menijo, da so za uspešno delovanje njihovega oddelka najpomembnejši pravočasno vloženi davčni obračuni oz. pravočasno poročanje za davčne namene (77 %), gotovost glede davčnih obveznosti (73 %) ter tesna povezava poslovanja s poslovno strategijo (68 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Po mnenju davčnih zavezancev sta glavna razloga za visoko stopnjo davčne negotovosti predvsem pogoste spremembe davčne zakonodaje in pomanjkljivo tolmačenje le-te. Res je, spremembe davčne zakonodaje so pogoste, je pa hkrati res, da niso velike. So pa praviloma sprejete po hitrem postopku in zato nepremišljene in nedodelane. Pomanjkanje mnenj in pojasnil? Teh bo vedno premalo, vse dokler bomo imeli zakone napisane tako, da lahko trije ljudje isto določbo razumejo na pet različnih načinov

Ali ste našli kaj uporabnega?