NPL study 2019

Sporočila za medije

Deloittova raziskava stroškov: Podjetja varčujejo, da bi se preobrazila, medtem ko digitalna motnja dobiva globalni zagon

Digitalna tehnologija je opredeljena kot največje zunanje tveganje, toda tudi kot mehanizem za pridobivanje konkurenčne prednosti

Ljubljana, 16. maj 2019 - Medtem ko digitalne tehnologije še naprej preoblikujejo način, na katerega podjetja rastejo in poslujejo, z njimi povezana tveganja in priložnosti spodbujajo podjetja, naj razširijo svoje strategije upravljanja stroškov po podatkih Deloittove druge dvoletne globalne raziskave stroškov. Raziskava »Varčevanje za preobrazbo kot pobudnik sprejemanja digitalne motnje« kaže, da medtem ko tradicionalne metode zniževanja stroškov ostajajo ključne, številne organizacije še zmeraj veliko vlagajo v preobrazbene digitalne tehnologije, da bi izboljšale učinkovitost poslovanja in varčevanja stroškov, medtem ko prav tako spodbujajo celostno uspešnost in konkurenčnost v vedno bolj digitalnem svetu.

Hkrati pa, ko se pojavi digitalna motnja kot spodbuda za spremembe, ostaja upravljanje stroškov močna nuja na globalni ravni. V skladu z raziskavo več kot 1.200 globalnih vodstvenih delavcev in vodij podjetij jih 71 % odstotkov načrtuje sprejetje pobud za znižanje stroškov v naslednjih 24 mesecih. Oseminšestdeset odstotkov je poročalo o popolnih znižanjih v vrednosti 10 % ali več in skoraj ena tretjina (31 %) ima cilje izboljšave stroškov nad 20 %.

Enainosemdeset odstotkov pa jih vseeno poroča o tem, da niso uspeli popolnoma izpolniti svojih ciljev znižanja stroškov v preteklem letu, kar je za 18 odstotnih točk slabše kot v letu 2017. K temu so botrovali izzivi pri izvajanju, pomanjkanje učinkovitih sistemov in neizvedljivi cilji.

Digitalna motnja in kibernetična varnost veljata za glavni zunanji tveganji

Kot dokaz, kako pomembno vlogo igra tehnologija pri oblikovanju strategij upravljanja stroškov, se je digitalna motnja povzpela na vrh seznama kot največje zunanje tveganje po mnenju anketirancev v 61 % od zgolj 6 % leta 2017. Digitalno motnjo je preseglo samo eno tveganje, povezano s tehnologijo, kibernetična varnost, ki se pri 62 % uvršča na sam vrh ali blizu vrha seznama tveganj globalno in v vseh regijah razen v Latinski Ameriki. Notranje sta bili zanesljivost in funkcionalnost informacijskih sistemov prepoznani kot največje tveganje.

»V današnji izjemno dinamični in konkurenčni pokrajini digitalna motnja spreminja način, na katerega družbe gledajo na vsak vidik svojega poslovanja, vključno s praksami obvladovanja stroškov,« je dejal Zlatko Bazianec, partner v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Adriatic. »Deloittova raziskava kaže, da podjetja zdaj spoznavajo, da morajo varčevati za preobrazbo, ter uporabljajo naložbe v digitalno infrastrukturo, da bi pospešila dramatične izboljšave v prihodnjih uspešnosti, učinkovitosti in tržnemu položaju.«

Digitalna tveganja spodbujajo organizacije, da uporabljajo zniževanje stroškov kot mehanizem za financiranje tehnološke preobrazbe. Na globalni ravni je raziskava ugotovila, da naj bi se po pričakovanjih uporaba umetne inteligence (AI) in strojno podprtega učenja več kot podvojila od 25 % do 63 %. Ugotovitve prav tako prikazujejo, da je podobna rast predvidena za avtomatizacijo (25 % do 62 %) in poslovno obveščanje (35 % do 59 %). Oblak je še vedno ena izmed najširše izvajanih digitalnih tehnologij, ki je v raziskavi zajeta v 49 %, in naj bi po pričakovanjih ostala priljubljena zaradi svoje zmožnosti, da zaostri varnost podatkov ter zmanjša stroške in izboljša produktivnost. Vendar naj bi po pričakovanjih vse tehnologije v raziskavi izvajali na ravni 47 % ali več v naslednjih 24 mesecih, kar opozarja na močno razširjen poslovni vpliv tehnološke inovacije.

Rast prihodka se veča, vendar so podjetja previdna

Raziskava je prav tako ugotovila, da so podjetja v dobrem položaju za takšno vrsto preobrazbe, z 86 % odstotki anketirancev, ki so poročali o povišanju prihodkov v zadnjih dveh letih. Ta optimističen obet se nadaljuje v prihodnosti z istim številom anketirancev, ki pričakujejo rast prihodkov v naslednjih 24 mesecih, ko poslovanje po svetu uživa enega izmed najdaljših obdobij gospodarskega razmaha v zgodovini.

Celo ob optimističnem obetu pa organizacije, ki razmišljajo v naprej, vseeno zavzemajo previdno stališče. Gospodarski vzorci so ciklični in morebitni opozorilni znaki se začenjajo pojavljati. Podatki raziskave prikazujejo zlasti 97 % povečanje med globalnimi anketiranci, ki jih skrbijo makroekonomska tveganja v naslednjih dveh letih, in 20 % povečanje med anketiranci v ZDA, ki pričakujejo znatno znižanje povpraševanja potrošnikov v istem obdobju.

Premik upravljanja stroškov od rasti do preobrazbe

Skozi leta zgodovinske gospodarske rasti se je zmanjševanje stroškov razvilo v ključno orodje za pomoč podjetjem, da financirajo svoje naložbe, potrebne za rast (varčevanje za rast). Vendar so zdaj številna podjetja naredila še korak dlje z uporabo digitalnih stroškovnih rešitev in izboljšav infrastrukture. Te vključujejo robotsko procesno avtomatizacijo, kognitivne tehnologije, poslovno obveščanje in na oblaku osnovano načrtovanje sredstev podjetij, da bi popeljala njihovo učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost na novo raven (varčevanje za rast).

»Raziskava iz leta 2019 dokazuje, da imajo družbe izjemno priložnost za kapitaliziranje na podlagi trenutnih gospodarskih prednosti in praks upravljanja stroškov finančnega vzvoda za preobrazbo in prenovitev svojega poslovanja,« je dejal Zlatko Bazianec. »Naše poslanstvo v družbi Deloitte je pomagati organizacijam po svetu izvajati te preobrazbe in poskrbeti, da bo njihovo poslovanje učinkovitejše in uspešnejše zdaj in v prihodnosti.«

»Prakse in pristopi upravljanja stroškov so čez čas postali vedno bolj prefinjeni in digitalne rešitve, čeprav še vedno v razvoju, zdaj predstavljajo najnaprednejšo raven upravljanja stroškov,« je dejal Bazianec. »Z vpreganjem moči digitalne tehnologije za racionalizacijo njihovih stroškovnih struktur in ustvarjanje varčevanja s stroški lahko podjetja v celoti izkoristijo zadnje digitalne inovacije — in postanejo motilci, ne tisti ki jih motijo.«

Več vpogledov iz globalnega poročila o stroških družbe Deloitte je na voljo v celotni raziskavi.

Partner v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Adriatic
Partner v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Adriatic

Deloitte's 2019 global cost survey