NPL study 2019

Sporočila za medije

Deloittova anketa: Večina globalnih zasebnih družb pričakuje, da se bo rast prihodkov zvišala v naslednjih 12-ih mesecih, kar navdaja z optimizmom

Zasebna podjetja v Severni, Srednji in Južni Ameriki bolj zaupajo v uspeh družbe kot njihovi kolegi v drugih globalnih regijah.

Ljubljana, 23. maj 2019 - Ob motnji, ki je na novo začrtala tradicionalne dejavnosti družb, ostajajo voditelji zasebnih podjetij neomajni v svojem optimizmu glede prihodnjega leta. V svojem drugem poročilu o tem pomembnem tržnem segmentu, »Globalne perspektive za zasebne družbe: Gibčnost pri spreminjanju trgov«, Deloitte podrobno navaja, da kljub izzivom na trgu tri četrtine voditeljev zasebnih podjetij izkazujejo močno ali izjemno močno zaupanje v uspeh svojega zasebnega podjetja v naslednjih 24 mesecih.

V anketi 2.550 voditeljev zasebnih podjetij iz 30 držav je Deloitte ugotovil, da večina anketirancev pričakuje rast v šestih od osmih ključnih poslovnih metrik v naslednjih 12-ih mesecih. Največja rast je predvidena za prihodke, produktivnost in dobičke, medtem ko družbe v Severni, Srednji in Južni Ameriki prevzemajo vodilno vlogo glede pričakovanih povečanj v primerjavi s kolegi v Evropi, na Bližnjem Vzhodu, v Afriki in Azijsko-pacifiški regiji.

»Voditelji zasebnih podjetij današnje motnje ne vidijo nujno kot negativne, temveč bolj kot nove priložnosti za rast,« je dejal Tilen Vahčič, direktor v oddelku za finančno svetovanje Deloitte Slovenija. »Kljub nekakšni zaskrbljenosti glede trgovinske politike in geopolitične negotovosti je večina anketiranih vodstvenih delavcev izjemno optimistična glede rasti in resnično zaupajo v uspeh svoje družbe v prihodnjem letu.«

Proaktivnost spodbuja produktivnost

Tehnologija je poslovanje približala svojim strankam, vendar je prav tako postavila poslovne modele na glavo. Spodbudila je učinkovitost, temveč povzročila tudi negotovosti. Za soočanje s temi pogoji družbe globalno ne ostajajo nedejavne, temveč se tega zavedajo (43 %) in izvajajo (40 %) nove poslovne modele za premagovanje motnje.

Poleg raziskovanja novih poslovnih modelov družbe iščejo tudi načine za izboljšanje rasti. Globalno sta glavni dve strategiji za družbe povečana produktivnost (29 %) in razvoj novih proizvodov/storitev (24 %). Zanimivo je, da se ti dve isti kategoriji uvrščata med najpomembnejši konkurenčni prednosti.

Talent kot razlikovalni dejavnik

Kljub prednostim pri sprejemanju in izvajanju tehnologije se voditelji zasebnih podjetij zavedajo, da so njihovi zaposleni lahko razlikovalni dejavnik in vlagajo v njih z naslednjimi pobudami: 39 % jih sredstva namenja programom usposabljanja, 35 % jih povečuje število zaposlenih za polni delovni čas in 33 % jih vlaga v razvoj vodstva.

Da bi privabili in obdržali zaposlene, 4 od 10-ih družb načrtujejo na novo zasnovane programe učenja in razvoja z uporabo poskusnih formatov, razvijajo strategije za usposabljanje vključujoče delovne sile ter povečujejo svojo osredotočenost na prožnost in programe dobrega počutja.

Družbena namembnost spodbuja korporativne dobičke

Zaradi vpliva družbenih medijev in povečanjem aktivizma zaposlenih večina vodstvenih delavcev v zasebnih podjetij priznava, da močno kulturo družbe ni zgolj »lepo imeti«, temveč jo je »potrebno imeti«. Več kot tri četrtine (77 %) anketirancev se strinja, da je kultura strateško pomembna za uspeh podjetja.

Kultura zajema veliko več od dejavnosti, ki se odvija znotraj podjetja, in voditelji zasebnih podjetij se danes zavedajo te nove resničnosti. Koncept družbene odgovornosti posebej odzvanja z zasebnimi podjetji povsod po svetu, saj ga 66 % anketirancev vidi kot najpomembnejšo ali zelo pomembno prednost za njihovo organizacijo. Da bi te pobude karseda izkoristile, se organizacije osredotočajo tako na korporativno strategijo kot tudi na oblikovanja znamke za zaposlene in stranke, da bi se čim bolj razlikovale od konkurence.

Poslovanje onstran meja

Ne glede na velikost podjetja ali industrijskega sektorja je tehnologija zabrisala meje in vsaki družbi ponuja možnost, da postane globalno podjetje. Pravzaprav je glavno gonilo, ki je bilo navedeno za dejavnost združitev in prevzemov v naslednjih 12 mesecih, priložnost vstopanja na nove globalne trge (39 %). Anketa je ugotovila, da številni vodstveni delavci v zasebnih podjetjih pričakujejo, da bodo izvedli agresivno strategijo združitev in prevzemov, medtem ko jih 42 % verjame, da bodo verjetno ali zelo verjetno sodelovali pri prevzemu v tem časovnem okvirju.

Ta morebitna širitev se sooča z negotovostmi, ki jih povzročajo trgovinske napetosti. Medtem ko 24 % globalnih anketirancev vidi trgovinske ovire kot pomembno tveganje za rast, to ne gre na račun optimizma zasebnih podjetij: 15 % anketirancev navaja vstop na tuje trge kot njihovo glavno strategijo družbe v naslednjih 12 mesecih.

»Kljub nekaterim področjem negotovosti zasebne družbe ostajajo motor globalnega gospodarstva, ki ga poganja njihova gibčnost in sposobnost inovacij,« je dejal Vahčič.