Sporočila za medije

Deloitte Slovenija podelil nagrado za najboljše poročilo o trajnostnem razvoju

Nagrada Green Frog 2018 je odšla v roke družbi Telekom Slovenije

Ljubljana, 21. januar 2019 - Družba Deloitte je v petek podelila priznanje Green frog award 2018 za najboljše finančno poročilo o trajnostnem razvoju. Nagrado je prejela družba Telekom Slovenije, d.d., ki se je po vseh parametrih najbolj približala merilom in standardom poročanja na tem področju.

Namen natečaja Green Frog je odkriti in nagraditi družbe, ki o trajnostnem razvoju že poročajo, ostale pa nagovoriti in jih spodbuditi, naj sledijo njihovemu zgledu. Na srednjeevropski ravni je iniciativa prisotna že kar nekaj let, v Sloveniji pa so v družbi Deloitte z izvajanjem natečaja pričeli v letu 2014.

»Vsekakor je to odlična priložnost za podjetja, saj lahko predstavijo lastne prakse upravljanja gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika trajnostnega razvoja. Tovrstna poročanja prinašajo podjetjem številne koristi: večjo transparentnost poslovanja, večje zaupanje vlagateljev in drugih interesnih skupin, boljše razumevanje poslovnega modela, strategije in tveganj, hkrati pa omogočajo prepoznavanje novih poslovnih priložnosti«, je ob podelitvi nagrade povedala Polona Čufer Klep, direktorica poslovnega svetovanja na Deloitte Slovenija.

Za nagrado se je potegovalo osem slovenskih podjetij: Abanka, Deželna banka Slovenije, Mercator, Nova KBM, Pošta Slovenije, Slovenske železnice, Telekom Slovenije in Triglav. Njihova poročila je skrbno in skladno z vnaprej podanimi merili pregledala neodvisna zunanja komisija: dr. Maja Zaman Groff, izr.prof. in predstojnica katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, mag. Nataša Adlešič Barba z Ministrstva za zunanje zadeve RS, Janja Petkovšek, direktorica Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije, ter Andraž Bobovnik, vodja sektorja za analize in razvoj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prijavljena poročila so bila ocenjena v kategorijah trajnost in strateške usmeritve, pomembnost, vsebina, struktura in ustvarjalnost pri poročanju, merjenje učinkov in integracija finančnih in nefinančnih podatkov – v okviru njih pa še v številnih podkategorijah.

Zmaga je odšla v roke Telekoma Slovenije

Družba Telekom Slovenije je v vseh kategorijah zbrala največ točk in tako postala dobitnica nagrade za najboljše trajnostno poročilo Green Frog Award 2018.

»Trajnostna poročila so odraz dobrega delovanja in zavedanja po sooblikovanju odgovorne družbe, koncept trajnostnega poročanja nasploh pa povezuje in nadgrajuje naše vrednote poslanstvo in strateške usmeritve,« je ob prejemu nagrade dejal Samo Jošt, direktor Strateškega kontrolinga v Telekomu Slovenije.  

Polona Čufer Klep, direktorica poslovnega svetovanja na Deloitte Slovenija
Ali ste našli kaj uporabnega?