NPL study 2019

Sporočila za medije

Z doseganjem ciljev trajnostnega razvoja zaostajamo 43 let

Ljubljana, 17. oktober 2019 - Indeks družbenega razvoja kaže, da cilji trajnostnega razvoja verjetno ne bodo doseženi pred letom 2073. Zaznali smo tudi oster upad napredka na področju osebnostnih pravic.

Nedavno objavljeni podatki pred vrhom Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekal med 24. in 25. septembrom 2019 na sedežu OZN v New Yorku, razkrivajo, da preveč zaostajamo z doseganjem 17 zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja, s čimer je ogrožena izpolnitev agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Indeks družbenega razvoja za leto 2019, ki ga je pripravil Social Progress Imperative, neprofitna organizacija s sedežem v ZDA, razvršča 149 držav po merilu družbenega razvoja v obdobju šestih let (2014–2019). Indeks se opira na 51 kazalcev, med drugim na: hrano, zavetje, varnost, izobrazbo, zdravje, osebnostne pravice in vključenost.

Indeks zajema rezultate, povezane z vsemi 17 cilji trajnostnega razvoja, in je celovit pokazatelj splošnega napredka države pri doseganju omenjenih ciljev.

Po novih podatkih svet zaostaja pri osmih od 12 glavnih področij, ki jih preučuje indeks družbenega razvoja. Indeks na podlagi teh podatkov napoveduje, da bo svet ob svojem trenutnem razvoju cilje, ki jih želi uresničiti do leta 2030, dosegel šele leta 2073.
Največji zaostanek je zaznan pri ukrepih, povezanih z vodo in sanitarnimi razmerami, hrano in osnovno zdravstveno oskrbo, zavetjem in osebnostnimi pravicami.

Največje poslabšanje je zaznano na področju osebnostnih pravic, kjer je upad v razvoju zabeležilo kar 91 od 149 preučevanih držav; največje nazadovanje pa vidimo na področju svobode veroizpovedi in svobode izražanja. Globalno povprečje se je s 65,61/100 iz leta 2014 znižalo na 61,44/100 v letu 2019.

Tadej Recek, manager pri Deloitte je o rezultatih povedal naslednje:
„Indeks družbenega razvoja potrjuje, da moramo ukrepati takoj, če želimo sploh kdaj doseči cilje trajnostnega razvoja OZN. Opozarja nas, da se moramo bolj zavzeti za prebivalstvo, za naš namen in za naš planet.“

„Podjetja in civilna družba lahko s pomočjo indeksa pospešijo trenutni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Skupaj lahko poiščejo rešitve za to, da zaustavijo in obrnejo trend podnebnih sprememb in pomanjkanje virov, se spopadejo z neenakostjo na področju raznolikosti in vključenosti, odprejo dostop do izobrazbe in na splošno pozitivno vplivajo na družbo.“

O indeksu družbenega razvoja

Indeks družbenega razvoja je prvo celovito merilo družbenega napredka države, ki ni odvisno od gospodarskih dejavnikov. Indeks temelji na številnih družbenih in okoljskih kazalcih, ki zajemajo tri razsežnosti družbenega razvoja: osnovne človeške potrebe, temelje blaginje in možnosti. Indeks družbenega razvoja za leto 2019 vključuje podatke o 51 kazalcih za 149 držav. Zajema 95 % svetovnega prebivalstva. Zasnovan je kot dopolnilo BDP in drugim ekonomskim kazalcem, za čim bolj celovito spremljanje splošnega razvoja držav. Indeks družbenega razvoja je tudi praktičen način za spremljanje uspešnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja OZN. Indeks družbenega razvoja za leto 2019 velikodušno podpirajo Deloitte, Ford Foundation in drugi donatorji.