Sporočila za medije

Konferenca korporativnega upravljanja 2019

Ljubljana, 14. november 2019 - Združenje nadzornikov Slovenije je danes na Konferenci korporativnega upravljanja predstavilo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb. Partner projekta je Deloitte Slovenija in mag. Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo je predstavila poročilo o spolni raznolikosti organov vodenja in nadzora za leto 2019 v teh družbah. Odgovorila je na vprašanje kakšna je zastopanost spolov v organih vodenja in nadzora danes.

Namen pobude

Združenje nadzornikov Slovenije predstavlja pobudo za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti.

S to pobudo želijo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji že vrsto let ni napredka na tem področju. V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija bo ZNS redno spremljal stanje zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora v teh družbah in redno predstavljal napredek družb na tem področju.

Komu je pobuda namenjena

Pobuda je namenjena vsem odločevalcem za vodstvene in nadzorniške funkcije v državnih in borznih družbah, ki lahko prispevajo k napredku na tem področju. Predvsem je usmerjena na velike družbe, kjer so organi vodenja in nadzora veččlanski oz. na družbe, zavezane revidiranju skladno 70. členu ZGD-1, kamor se vštevajo tudi nekatere srednje družbe.

Med odločevalce o predlogih za kandidate organov vodenja ali nadzora oz. njihovo imenovanje sodijo:

  • člani nadzornih svetov, ki oblikujejo skupščinske predloge za imenovanje predstavnikov kapitala v organe nadzora in imenujejo člane organov vodenja,
  • člani svetov delavcev, ki izbirajo in imenujejo predstavnike delavcev v organih nadzora in predlagajo delavske direktorje,
  • predstavniki različnih kadrovskih, akreditacijskih in nominacijskih komisij, predvsem pa
  • delničarji družb in upravljalec državnega premoženja (SDH), ki na skupščinah glasujejo o predstavnikih kapitala v nadzornih svetih.

Ali ste našli kaj uporabnega?