Sporočila za medije

O ščurkih, prevarah in korupciji

Otvoritvena slovesnost Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 19. november 2019

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je danes v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije z Otvoritveno slovesnostjo tudi uradno odprl svoja vrata.

Predstavniki sedme sile in ostali prisotni so najprej prisluhnili uvodnemu nagovoru dr. Sandre Damijan, predsednice in članice Svetovalnega odbora krovne organizacije ACFE, sledili pa so krajši nagovori vseh podpisnikov Skupne izjave partnerjev o sodelovanju v pobudi Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2019: Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta, Yuri Sidorovich, Deloitte Slovenija, Tomaž vesel, Računsko sodišče RS, Boris Štefanec, Komisija za preprečevanje korupcije RS, Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Marko Djinović, Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS, Goran Novković, SBC-Klub slovenskih podjetnikov, Novica Novaković, Združenje bank Slovenije, Gorazd Podbevšek, Združenje nadzornikov Slovenije in Vasilka Sancin, Pravna fakulteta.

Med uvodnimi nagovori smo imeli priložnost slišati različne poglede in mnenja glede korupcije, Yuri Sidorovich z Deloitta je korupcijo domiselno primerjal s prispodobo ščurka. 'Korupcija je kot ščurek – uspeva na zapuščenih in očem skritih, temnih mestih. Ščurek lahko postane tako vsakdanji, da več ne moti, če pa moti, prižgeš luč in se skrije. V temi udobno živi naprej. Ščurek obstaja, a če ga ne vidiš, je težava rešena.' se je resno pošalil Yuri Sidorovich, hkrati pa opozoril, naj ne ustvarjamo okolja, v katerem uspevajo ščurki in korupcija ter da je nujno znižati nivo tolerance.

Prisotni izbranci so imeli ekskluzivno priložnost pred premiernega ogleda treh finalistov tekmovanja za najboljši študentski video na temo korupcije.

Po nagovoru partnerjev je dr. Bojan Dobovšek s Fakultete za varnostne vede predstavil rezultate študentske ankete o dojemanju prevar in korupcije ter kriterije določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji.

Ali ste našli kaj uporabnega?